enertec - logo
on Suomen johtava energiateknologiajulkaisu, joka tavoittaa energia-alan ammattilaiset valtakunnallisesti.
Lue e-lehti

enertec 1+2/2019

Sitran Ilmastoratkaisut -avainalueen projektijohtaja Janne Peljo katsoo, että ilmastonmuutos voidaan saada kuriin, mutta se vaatii kuitenkin sen, että keskeisiä poliittisia päätöksiä tehdään jo hallituskaudella 2019–2023. Sähköverkot toimivat nykyään entistä luotettavammin, mutta silti sähkönjakeluun voi tulla häiriöitä monista syistä. enertec pohtii, miten tulevaisuudessa pääsisimme täysin häiriöttömään sähkönjakeluun ja onko se edes mahdollista. Kerromme myös, millainen on tulevaisuuden Smart City eli älykäs kaupunki. Muina aiheina ovat mm. palveluliiketoiminta ja koulutus, keinot energiatehokkuuden parantamiseksi sekä 5G:n mahdollisuudet.

lue lehti » | sisällysluettelo » | lataa pdf-versio lehdestä (19.2 Mb)  »
Tilaa!

 
Seuraa enertec
 
Toimitukselta
Ilmastohaaste: vastaanotettu!
Digitaalisuus ja disruptio satavat asiakkaan laariin
Mustasta Pekasta eroon
Systeeminen haaste, systeemiset ratkaisut
Sanoista tekoihin
Komission uudet energianuotit
Hyvästi sähkökatkoille?
Biokärjellä Euroopan eturiviin
Värisuora on vahvoilla
Aurinkolasit silmillä
Jätevoimalat biotalouden ytimessä
Älyverkot hyvässä vauhdissa
Kivihiili ei muutu timantiksi
uutisvirta
yhteistyökumppanimme kertovat toiminnastaan
Monipolttoainevoimalaitos
Turun Seudun Energian tuotanto vannoo vahvan alueellisen konseptin nimeen
Sähköverkot
Tarkka tieto sähkönkulutuksesta luo kivijalan älykkäille sähköverkoille
Energiatehokkuus
Energiatehokkuus paranee Sotkamon voimalaitoksella
Kaukolämpö
Kaukolämpö on hyvässä vedossa - ja myös toimintavarmuus on parantunut viime vuosien aikana
Ympäristö
Ympäristö ja ihmiset otettava huomioon nykyaikaisessa vesirakentamisessa
Biovoimalaitos
Kraftringenin biovoimalaitos Ruotsissa käynnistyy keväällä 2014
Tyrannosaurus-laitos
Tyrannosaurus-laitos valmistuu Ruotsissa jalostamaan jätteestä polttoainetta
Jätevoimalaitokset
Raumasterilta monipolttoaineen syöttöjärjestelmä jätevoimalaitoksiin


tilaa enertec

Tilaa enertec -lehti edulliseen
vuosihintaan 49 €
Kunnossapito
enertec 1/2014
Kunnossapidon ennakointi parantaa toimintavarmuutta
Ydinvoima
enertec 1/2014
Katse eteenpäin
Valitse oikea ilmastopolku
enertec 1+2/2019
Sitrassa uskotaan, että tuulivoima ja sähköautot voivat romahduttaa päästöt – ilman että kukkaroa kuritetaan liikaa. Ilmastonmuutos voidaan saada kuriin – ja itse asiassa niin, että päästövähennykset tulevat odotettua halvemmaksi. Parhaimmillaan voidaan jopa säästää rahaa nykyiseen kehitysuraan verrattuna. ”Nyt tarvitaan vain merkittävä suunnanmuutos”, toteaa Sitran ilmastotiimiä vetävä Janne Peljo.  »

Tulevaisuuden älykäs kaupunki on täysin verkottunut ja resurssiviisas
enertec 1+2/2019
Tulevaisuuden Smart City eli älykäs kaupunki on täysin verkottunut – niin rakennukset, ajoneuvot kuin kaupungin infrastruktuuri on kytketty verkkoon ja tehty älykkäiksi sensoreiden avulla. 5G-yhteydet sulautuvat erottamattomaksi osaksi kaupunkien tarjoamia palveluita.  »

Sähköverkot toimivat entistä luotettavammin
enertec 1+2/2019
Sähkö ja sen laatu ovat merkittäviä tekijöitä muun muassa tietoyhteiskunnan ja teollisuuden toimivuuden kannalta. Sähköverkkojen toimintavarmuutta on pyritty parantamaan muun muassa runsaat viisi vuotta sitten voimaan tulleen uuden sähkömarkkinalain avulla. Lain mukaan verkonhaltijoiden on maksettava sähkönkäyttäjille korvauksia, jos verkoista ei saada sähköä sopimusten mukaisesti.  »

Keinot energiatehokkuuden parantamiseksi
enertec 1+2/2019
Taloyhtiöt voivat tehdä paljonkin parantaakseen energiatehokkuuttaan. Selvää säästöä syntyy kiinteistöautomaatiolla, mutta myös pienillä toimenpiteillä. Esimerkiksi remonttien yhteydessä on hyvä tarkastella myös energiatehokkuusasioita.  »

Piikkipaikalla
enertec 3+4/2018
Disruptio nostaa asiakkaan valtaa
enertec 3+4/2018
Fiksumpia voimaloita, kiitos!
enertec 3+4/2018
Akkujen aikakausi
enertec 3+4/2018
Yksi puuttuu ja sen myötä kaikki
enertec 2/2018
Regulaatio kirittää päästöjä hillitseviä innovaatioita teollisuudessa
enertec 2/2018
Biolaitokset tulevat!
enertec 2/2018
Bioenergian kestävyys on liikkuva maalitaulu
enertec 2/2018
Fiksumpaa aurinkoa, kiitos!
enertec 1/2018
PIPO-asetus korvattiin uudella asetuksella
enertec 1/2018
Konesalien UPS-järjestelmät ja vara-akustot sähköverkon häiriöreserviksi
enertec 1/2018
Kilpilahden uusi voimalaitos on kansainvälinen yhteishanke
enertec 1/2018
Uutta virtaa
enertec 2/2017
Kymijärvi III -voimalaitoksen rakennustyöt alkavat Lahdessa
enertec 2/2017
Voimalaitosten akustot lisäävät sähkön resurssiviisautta
enertec 2/2017
Puusta lämpöä Turkuun
enertec 2/2017
Bioenergia-ala isojen asioiden äärellä
enertec 1/2017
Sähkönjakeluverkkoja siirretään maan alle
enertec 1/2017
Varavoimayksikkö turvaa häiriöttömän sähkön saannin
enertec 1/2017
Pienten lämpövoimalaitosten päästörajat kiristymässä
enertec 1/2017
Energia-ala suurten muutosten keskellä
enertec 4/2016
Energiabisnes luo vauhdilla nahkaansa
Kunnossapito
enertec 4/2016
Vuosaaren voimalaitosmuuntajiin asennettiin kunnonvalvontalaitteistot
Miten toimii tulevaisuuden kaupunki ja sen energiainfra?
enertec 4/2016
Suomi kaupungistuu
Äänekosken uusi laitos tuottaa paljon energiaa
enertec 4/2016
Äänekoskella rakennetaan Metsä Fibren biotuotetehdasta
Bioenergia
enertec 3/2016
Biokortti pöytään
Monipolttoainevoimalaitos
enertec 3/2016
Seinäjoen lämpölaitos siirtyy bioaikaan
Huolto
enertec 3/2016
Venttiileille lisää työvuosia
Tuulivoima
enertec 3/2016
Porin merituulipuisto puhaltaa Suomea voimakkaasti kohti vähähiilistä yhteiskuntaa
Maakaasu
enertec 2/2016
Ajolista uusiksi
Monipolttoainevoimalaitos
enertec 2/2016
Allianssimalli näyttää kyntensä Naantalissa
Polttoöljy / Kattilat
enertec 2/2016
Raskas polttoöljy väistyy kattiloista – mitä tilalle?
Ympäristö
enertec 2/2016
Savukaasumittauksille tulee uusia vaatimuksia
Ympäristö
enertec 1/2016
Energiavallankumouksen etujoukoissa
Bioenergia
enertec 1/2016
Valtava biotuotetehdas rakenteilla Äänekoskella
Aurinkoenergia
enertec 1/2016
Aurinkoenergian tehokas hyödyntäminen Suomessa
Lämpölaitokset
enertec 1/2016
Pienet lämpölaitokset tarvitsevat uutta puhdistustekniikkaa
Ympäristö
enertec 4/2015
Energia luo nahkaansa
Monipolttoainevoimalaitos
enertec 3/2015
Verkoston voimaa
Jätevoimalaitos
enertec 3/2015
Riikinvoima rakennuttaa uuden jätevoimalaitoksen Itä-Suomeen
Varavoima
enertec 3/2015
Uutta teknologiaa varavoimasovelluksiin
Vesivoima
enertec 3/2015
Pohjois-Suomessa ulkoistettiin vesivoimalaitosten kunnossapitoa
Bioenergia
enertec 2/2015
Biokärkeä ei saa päästää tylsymään
Ympäristö
enertec 2/2015
Vantaan Energiassa varaudutaan savukaasupäästöjen vähentämiseen
Kunnossapito
enertec 2/2015
Huolto ja jatkuva kunnonvalvonta pitävät voimalaitokset toiminnassa
Automaatio
enertec 2/2015
Säätöjärjestelmillä tehostetaan voimalaitospumppujen toimintaa
Voimalaitoskattila
enertec 2/2015
Monipolttoainekattila on strateginen valinta
Sähköverkot
enertec 1/2015
Fingridissä jatketaan verkkoinvestointeja
Automaatio
enertec 1/2015
Automaatio nopeuttaa verkkovikojen korjaamista
Varavoima
enertec 1/2015
Varavoimaa tarvitaan sähkön jakeluverkossakin
Kaukolämpö
enertec 1/2015
Lisää palvelua kaukolämpöasiakkaille
Sähköverkot
enertec 2/2014
Sähköurakoinnin edelläkävijä
Automaatio
enertec 2/2014
Automaatio säästää energiaa monissa tehdasrakennuksissa
Sähköverkot
enertec 2/2014
Älykkäät sähköverkot ovat nykypäivää ja tulevaisuutta
Bioenergiaa
enertec 2/2014
Vantaan uusi voimalaitos tuottaa jätteistä energiaa
Energiatehokkuus
enertec 1/2014
Energisoivaa vaikutusta
Energiatehokkuus
enertec 1/2014
Energiatehokkuussuunnitelma ohjenuorana
Voimalaitoskattilat
enertec 1/2014
Voimalaitoskattiloiden markkinat muutosvaiheessa

PubliCo B2B mediat:
enertec »     HR viesti »     KITA »     prointerior »     prologistiikka »     prometalli »     proresto »     seatec »