Energiainfra ja uudet energiateknologiat
Käyttö ja kunnossapito (Kunnonvalvonta)
Tiedonhallinta, tietojärjestelmät, digitalisaatio (IoT-palvelut ja tiedonkeruu, Turvallisuus- ja valvontajärjestelmät)

Valmetin kunnossapitoon liittyvät teollisen internetin ratkaisut parantavat lämpölaitoksen käytettävyyttä

artikkelikuva: Valmetin kunnossapitoon liittyvät teollisen internetin ratkaisut parantavat lämpölaitoksen käytettävyyttä

Seuraamalla Hervannan lämpölaitoksen kuntoa Valmetin teollisen internetin (Valmet Industrial Internet, VII) sovellusten avulla Tampereen Energia (aiemmin Tampereen Sähkölaitos) pystyy tunnistamaan viat ennakoivasti sekä parantamaan laitoksen kunnossapitoa ja luotettavuutta.

KYLMÄT PAKKASKAUDET ovat osoittaneet, miten tärkeä Hervannan hakelämpölaitos on Tampereelle. Laitoksen tuottama kaukolämpö pitää noin 20 000 asukkaan kodit lämpiminä.

Valmetin vuonna 2015 toimittama, lämpöteholtaan 45 MW:n suuruinen peruskuormalaitos on liitetty kaupungin kaukolämpöverkkoon. Sitä ohjataan kaukolämpövalvomosta Valmet DNA -automaatiojärjestelmän avulla.

”Käytämme laitosta yhdeksästä kymmeneen kuukautta vuodessa, useimmiten täydellä kapasiteetilla. Vaikka se on pelkkä lämpölaitos, sillä on suuri merkitys kustannusrakenteellemme. Siksi halusimme investoida sen käytettävyyteen. Tavoittelimme mahdollisuutta tarkkailla ennakoivasti esiin nousevia rajoituksia vaihe vaiheelta ja tunnistaa kehittyvät huoltotarpeet. Näin voimme reagoida tapahtumiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa”, selittää Tampereen Energian käynnissäpitopäällikkö Jari Perälä.

Tampereen Energia on tehnyt tiivistä yhteistyötä Valmetin kanssa monissa hankkeissa viime vuosikymmeninä. Sen laitoksissa hyödynnetään laajalti Valmetin energiantuotantoteknologiaa, kuten prosessiautomaatio- ja tiedonhallintajärjestelmiä.

"Valmetilla oli sopiva konsepti, jonka pohjalta oli mahdollista rakentaa tarpeitamme vastaava toimiva ratkaisu."

”Tavoitteenamme on kehittää digitalisaatiovalmiuksiamme entisestään, niin että laitoksen tilaa voidaan seurata lähes reaaliaikaisesti verkossa. Arvioituamme useiden eri toimittajien vaihtoehtoja valitsimme Valmetin", Perälä jatkaa.

Ennen ratkaisun sisällön määrittelyä asiakas ja Valmet tarkistivat yhdessä kriittisten laitteiden kunnon ja uusien jatkuvatoimisten mittausten tarpeen.

Tieto siirtyy Valmetin pilveen

Hervannan laitoksen tilaa analysoidaan Valmetin teollisen internetin luotettavuus- ja suorituskykysovellusten avulla. Ne otettiin käyttöön vuonna 2021, ja toimitukseen sisältyi uusia paine- ja lämpötilamittauksia sekä tärinäantureita laitoksen prosessien ja mekaanisen tilan valvomista varten.

Laitoksen Valmet DNA -automaatiojärjestelmään kerätyt tiedot siirtyvät Valmetin pilvipalveluun, jossa ne analysoidaan.

Toimitusprojektin lisäksi Valmetin kanssa tehty palvelusopimus varmistaa Valmet Performance Centerin asiantuntijoiden etätuen, neljännesvuosittaisen prosessiraportoinnin sekä tuotetuen ja päivitykset.

Dagmar Oy

Epäselvissä tilanteissa Tampereen Energia voi kääntyä Valmet Performance Centerin puoleen asiakasportaalin kautta. Chatissä on helppo keskustella mistä tahansa asiasta Valmetin asiantuntijoiden kanssa. He pystyvät diagnosoimaan tilanteen nopeasti pilvipalveluun tallennettujen laitoksen tietojen avulla.

”Yhteistyö Valmetin kanssa on ollut sujuvaa. Aina kun olen ottanut yhteyttä asiantuntijoihin, he ovat reagoineet nopeasti”, toteaa käynnissäpitoinsinööri Jyri Isokivijärvi, Tampereen Energian lämpölaitosvastaava ja Valmetin VII-sovellusten aktiivinen käyttäjä.

Käytettävyyden parantamiseksi Valmet on kehittänyt kojelautanäkymän (Operations Panel), jossa esitetään visuaalisesti kaikkien sovellusten tulokset, myös tärkeimpien muutosten tunnusluvut ja hälytykset. Siitä kaikkien käyttäjäryhmien on mahdollista nähdä laitoksen kokonaistilanne yhdellä silmäyksellä. Operations Panel näyttää, mitä VII-sovelluksissa tapahtuu. Tiedot lisäävät ennakoivuutta ja antavat Tampereen Energialle mahdollisuuden kohdentaa kunnossapitotoimensa oikein.

Syvälle laitoksen psyykeen

Yhdenkin merkittävän laitteen vikaantumisen ennalta havaitseminen kattaa investoinnin hinnan.

”Sovelluksen avulla olemme havainneet sellaisia vikaantuvia kohtia, joita emme olisi huomanneet vanhoilla työkaluillamme”, Isokivijärvi toteaa.

”Sen jälkeen kun aloin käyttää sovelluksia, olen pystynyt kaivautumaan syvemmälle laitoksen psyykeen, ja prosessinohjaimet ohjaavat minua jatkamaan tiettyyn suuntaan. Joskus innostun niin, että toivoisin minulla olevan enemmän aikaa tutkia ehdotettuja vaihtoehtoja.”

Isokivijärvi on ollut erityisen vaikuttunut laitediagnostiikkatyökalusta. Hän sanoo, että se näyttää kaikki laitteiden tilamuutokset yhdellä silmäyksellä hyvin visuaalisella tavalla. Näin on helppo alkaa etsiä muutoksen syitä. Hän jatkaa: ”Yhdenkin merkittävän laitteen vikaantumisen ennalta havaitseminen kattaa investoinnin hinnan. Suurimman hyödyn saamme mahdollisesti laitevikoihin johtavien vikojen havaitsemisesta.”

Jari Perälä on samaa mieltä ja korostaa digitalisaation laitoksen kunnossapidolle tarjoamia mahdollisuuksia ja hyötyjä.

”Tarvitsemme enemmän tällaisia sovelluksia kertomaan meille laitoksen tilasta. Ne osoittavat, kun jokin asia prosessissa muuttuu, ja antavat meille muutosten tarkistamisessa tarvittavia tietoja. Ne tavallaan järkeistävät työtämme, sillä niiden avulla voimme keskittyä ongelmien ratkaisemiseen sen sijaan, että keskittyisimme hyvin toimivaan laitteistoon.”

Lisätietoa Valmet Industrial Internet -sovelluksista löydät osoitteesta: valmet.com

Mitä mieltä olit artikkelista?

arvosana 1 arvosana 2 arvosana 3 arvosana 4 arvosana 5

Seuraa Enertec

Enertec uutiskirje

LUE UUSIN NÄKÖISLEHTI
Enertec 2/2024

enertec
mainos_1057

UUTISVIRTA
Seuraa Enertec
Facebook, seuraa LinkedIN, seuraa
PubliCo B2B mediat:
enertec »     HR viesti »     kita »     prointerior »     prometalli »     proresto »     seatec »