mainos_1048

Suunnittelu- ja konsulttipalvelut (Konsultointipalvelut, tekniset asiantuntijapalvelut, Laitossuunnittelu ja laitosten kokonaistoimitus)
Tiedonhallinta, tietojärjestelmät, digitalisaatio (Projektien hallintajärjestelmät)

NÄKÖKULMA

Digitalisoimalla paremmin tavoitteisiin?

Energiateollisuus ja integroitavat suunnitteluohjelmistot

artikkelikuva: Digitalisoimalla paremmin tavoitteisiin?

Energiateollisuus on ala, joka on vahvassa murroksessa: globaali energian tarve on kasvava, sähkönkulutuksen osuus kokonaisenergian kulutuksesta on nousussa. Katsottaessa Pohjoismaita, kaikki maat ovat asettaneet kunnianhimoisia tavoitteita hiilineutraaliuden saavuttamiseksi. Voidaanko digitalisointia käyttää työkaluna kilpailukykyisten ratkaisujen tarjoamisessa ja apuna tavoitteidemme saavuttamisessa?

Jos tarkastellaan laitosprojektia tai esimerkiksi tuuliturbiinia, on kyseessä laaja työ, johon on tarjolla valtava määrä komponentti- ja laitetietoja, ja monilla toimittajilla erilaisia tapoja tietojen välittämiseen. Kompleksisuudesta johtuen, on lähes mahdotonta suunnitella sähköjärjestelmät ilman ammattimaista suunnittelutyökalua. Eivätkä haasteet informaatiotulvan hallinnasta rajoitu vain sähkösuunnitteluun – kyseessä on haaste, jota on hallittava läpi arvoketjun – monialaisen ratkaisun avulla.

Kysymys: ”kuinka vähentää negatiivista kompleksisuutta sisäisissä prosesseissa ja kuinka luoda saumaton tiedonkulku” on nousemassa yhä tärkeämmäksi aiheeksi yritysten tehostaessa toimintojaan. Kokemukseeni Eplanilla perustuen, työskennellessäni Energia-sektorin yritysten parissa olen huomannut, että fokus eri suunnittelualojen tiedonkulun ja eri yksiköiden tiedonkulun parantamiseksi on kasvussa.

Energia-alan projektit sisältävät erityisiä suunnittelunäkökulmia ja melko uudehkoa teknologiaa. Siitä johtuen on erittäin tärkeää, että projektit, joita toteutetaan monialaisesti, saavat myös tukea tähän työkalujen, kuten ohjelmistojen, puolelta. Ratkaisujen on toimittava mahdollisimman laajasti, ilman tietokatkoksia ja ilman manuaalista tiedonsiirtoa. Vaikka voisi ajatella, että uuden ohjelmistoratkaisun käyttöönottoa harkittaessa keskustelu alkaisi ohjelman toiminnoista ja ominaisuuksista, näyttää siltä, että energia-alalle on entistä tärkeämpää pitää fokus isossa kuvassa ja eri yksiköiden välisen tiedonkulun parantamisessa.

Tämä tuo minut takaisin lähtökysymykseen; voidaanko kasvavaa digitalisointia käyttää työkaluna kilpailukykyisten ratkaisujen löytämisessä, joka tukee alan muutoksessa?

Uskon, että voimme, ja siihen tarvitsemme kokonaiskuvan. Meidän on määriteltävä nykyinen tilanne ja haluttu tavoite. Ja sen jälkeen astuttava matkalle kohti tehokkaampia suunnitteluprosesseja, jotka auttavat kustannustehokkuudessa ja tavoitteiden saavuttamisessa.

John Mortensen
Sales Director Nordics
EPLAN Software & Service

EPLAN,

Mitä mieltä olit artikkelista?

arvosana 1 arvosana 2 arvosana 3 arvosana 4 arvosana 5

Seuraa Enertec

Enertec uutiskirje

LUE UUSIN NÄKÖISLEHTI
Enertec 2/2024

enertec

UUTISVIRTA
Seuraa Enertec
Facebook, seuraa LinkedIN, seuraa
PubliCo B2B mediat:
enertec »     HR viesti »     kita »     prointerior »     prometalli »     proresto »     seatec »