mainos_607

Energialähteet ja polttoaineet (Tuulivoima)

Suomessa suunnitteilla tuulivoimanvestointeja 23 miljardin edestä

artikkelikuva: Suomessa suunnitteilla tuulivoimanvestointeja 23 miljardin edestä

SUOMEN TUULIVOIMAYHDISTYKSEN (STY) ylläpitämän tuulivoimahankelistan mukaan Suomessa on suunnitteilla tällä hetkellä noin 15 500 megawatin (MW) edestä tuulivoimahankkeita. Suunnittelussa on siis yli 23 miljardin edestä investointeja suomalaisiin kuntiin. 7300 MW:lla tuulivoimahankkeita on jo kunnan myöntämä kaava tai rakennuslupa.

STY:n tuulivoimahankelistan hankkeista lähes 13 000 MW on maatuulivoimahankkeita, ja reilu 2000 MW on suunniteltu merelle. Hankkeista 7300 MW on nopeasti rakennettavissa, sillä niillä on jo valmiina kunnan myöntämä kaava tai rakennuslupa. Valmiiksi kaavoitettujen ja luvitettujen hankkeiden määrä on yli kolminkertainen Suomessa nyt rakennettuun tuulivoimakapasiteettiin (2044 MW) nähden, ja hankkeiden tuottamalla sähköllä kattaisi yli kaksi kolmasosaa Suomeen viime vuonna tuodusta sähköstä. Yhteensä hankekehityksen eri vaiheissa olevat projektit tuovat toteutuessaan Suomeen yhteensä yli 23 miljardin investoinnit.

"Suomen tuulivoimaportfoliossa on suuri määrä nopeasti käyttöönotettavaa puhdasta sähköntuotantokapasiteettia valmiina odottamassa investointipäätöksiä. Puhtaan sähköntuotannon lisäksi investoinnit tuottavat lähialueilleen kiistatonta taloudellista hyötyä muun muassa kiinteistöverojen muodossa", toteaa Suomen Tuulivoimayhdistyksen toiminnanjohtaja Anni Mikkonen. "Pelkkä tuulivoimahankkeiden suuri määrä takaa myös sen, että tuleva uusiutuvan energian kilpailutus tulee olemaan aitoa ja tiukkaa. Kilpailutuksessa tullaan näkemään, millä hinnalla uusiutuvaa energiaa Suomessa pystytään tuottamaan, nyt kun teknologinen kehitys on ottanut huiman harppauksen tällä vuosikymmenellä", Mikkonen jatkaa.

Suomen tuuliresurssilla olisi mahdollista tuottaa puhdasta sähköä enemmänkin. Teknologian tutkimuskeskus VTT:n arvion (2017) mukaan Suomen tuulivoimapotentiaalilla voitaisiin tuottaa vuosittain jopa 300 TWh sähköä, jos parhaat tuotantopaikat ja uusin teknologia hyödynnetään. Määrä kattaisi noin kolmen Suomen vuosittaisen sähköntarpeen.

STY seuraa tuulivoimahankkeiden määrää vuosittain. Hankkeiden määrä on Suomessa pitkälti sama kuin vuosi sitten. Megawateissa mitattuna kapasiteettimäärä on kasvanut viime vuodesta reilusti, koska aiemmin hankkeiden koko on laskettu minimihankekoon mukaan. Tänä vuonna listan toteuttaja käytti hankkeiden maksimikokoa. Viime vuoteen verrattuna listalta on valmistunut hankkeita ja siitä on karsiutunut hankkeita, joiden kehittämistä ei jatketa. Uusia hankkeita tulee myös jatkuvasti vireille.

Lisätietoja: www.tuulivoimayhdistys.fi

Kuva: Suomen Tuulivoimayhdistys Ry

Mitä mieltä olit artikkelista?

arvosana 1 arvosana 2 arvosana 3 arvosana 4 arvosana 5

Seuraa Enertec

Enertec uutiskirje

TUULIVOIMAKATSAUS

tuulivoimakatsaus
mainos_939
mainos_965

UUTISVIRTA
Seuraa Enertec
Facebook, seuraa LinkedIN, seuraa
PubliCo B2B mediat:
enertec »     HR viesti »     kita »     prointerior »     prometalli »     proresto »     seatec »