I Want To Break Free

EU-komission RePowerEU-suunnitelma viitoittaa, kuinka EU hankkiutuu venäläisestä fossiilisesta energiasta eroon mahdollisimman pian. Suunta kohti puhdasta energiaa on selvä – ja parhaat voimat tulee yhdistää varmemman energiajärjestelmän luomiseksi.

EU:n riippuvuuden lopettaminen Venäjän fossiilisista polttoaineista vaatii uusiutuvien energialähteiden käytön massiivista kasvattamista – sekä tietysti nopeampaa sähköistämistä ja fossiilipohjaisen lämmön ja polttoaineen korvaamista teollisuudessa, rakennuksissa ja liikenteessä. Siirtyminen puhtaaseen energiaan alentaa ajan mittaan energian hintoja ja vähentää tuontiriippuvuutta, komissio uskoo.

REPowerEU-suunnitelman tavoitteena on lopettaa Euroopan riippuvuus Venäjän fossiilisista polttoaineista jo paljon ennen vuotta 2030. Suunnitelmalla on puolellaan suuren yleisön tuki ympäri Euroopan: peräti EU-kansalaisista 85 prosenttia katsoo, että tukeakseen Ukrainaa EU:n olisi vähennettävä riippuvuuttaan Venäjän kaasusta ja öljystä mahdollisimman pian. Yhdessä toimimalla EU voi päästä näihin tavoitteisiin nopeammin kuin pelkästään jäsenmaiden toimien avulla.

Mitä sitten on luvassa? – Ainakin uusiutuvan energian hankkeiden luvitusta halutaan vauhdittaa. Taloudellista tukea jaetaan hyödyntäen pääosin olemassa olevia instrumentteja. Tukea tullaan ohjaamaan infrastruktuuriin, joka edistää yhteisen markkinan luomista.

Komissio muistuttaa, että uusiutuva energia on halvinta ja puhtainta saatavilla olevaa energiaa. Sitä voidaan myös tuottaa kaikissa EU-maissa, mikä vähentää tarvetta tuoda energiaa. Komissio ehdottaa, että uusiutuvan energian osuutta koskeva EU:n vuoden 2030 tavoite nostetaan nykyisestä 40 prosentista 45 prosenttiin. REPowerEU-suunnitelma nostaisi uusiutuvan energian kokonaistuotantokapasiteetin 1 236 gigawattiin vuonna 2030 (vrt. 55-valmiuspaketin mukaiseen 1 067 gigawattiin vuonna 2030).

Osana REPowerEU-suunnitelmaa EU:ssa pyritään saamaan käyttöön yli 320 gigawatin edestä uusissa laitoksissa tuotettua aurinkosähköä vuoteen 2025 mennessä. Tämä on lähes kaksinkertainen määrä nykytasoon verrattuna, ja vuonna 2030 on tarkoitus päästä 600 gigawattiin. Tämä etupainotteinen uusi kapasiteetti korvaa 9 miljardin kuutiometrin maakaasun kulutuksen vuoteen 2027 mennessä.

EU haluaa toki myös hiilisynnittömämmän teollisuuden. Hiilen, öljyn ja kaasun korvaaminen teollisuusprosesseissa auttaa vähentämään riippuvuutta Venäjän fossiilisista polttoaineista ja samalla siirtymään puhtaampiin energialähteisiin sekä vahvistamaan teollisuuden kilpailukykyä ja kansainvälistä teknologista johtoasemaa, linjaa komissio.

Komission laskujen mukaan sähköistämisen, energiatehokkuuden ja uusiutuvien energialähteiden käyttöönoton ansiosta teollisuus voisi säästää 35 miljardia kuutiometriä maakaasua vuoteen 2030 mennessä, mikä ylittäisi 55-valmiuspaketin tavoitteet. Suurimmat kaasuvähennykset eli lähes 22 miljardia kuutiometriä voitaisiin toteuttaa ei-metallisten mineraalien, sementin, lasin ja keramiikan sekä kemikaalien tuotannossa ja jalostamoissa.

Juuri nyt vaikuttaisi siltä, että komissio ei halua hämmentää sähkömarkkinoiden toimintaa kohtuuttomasti, vaan tekee sangen vastuullista työtä sähkömarkkinoiden toiminnan kehittämiseksi.

Onko kaikki päästövähennysteknologiat sitten tunnistettu ja tunnustettu lähtökohtaisesti tasaveroisiksi – se on sitten jo toinen kysymys. Tahtotila hankkiutua eroon venäläisestä energiasta eroon on kuitenkin niin vahva, että tämä prosessi kyllä liikkuu eteenpäin.

EU:ssa työn alla oleva energia- ja ilmastolainsäädäntö tulee saattaa valmiiksi joutuisasti, jotta RePowerEU saa tarvitsemaansa selkänojaa. Lisäksi yritykset – ja investoinnit – ansaitsevat kirkkaampaa näkymää siihen, minkälaisen lainsäädäntökehikon varaan investointeja tehdään.

Petri Charpentier

Mitä mieltä olit artikkelista?

arvosana 1 arvosana 2 arvosana 3 arvosana 4 arvosana 5

Seuraa Enertec

Enertec uutiskirje

LUE UUSIN NÄKÖISLEHTI
Enertec 2/2024

enertec
mainos_1057

UUTISVIRTA
Seuraa Enertec
Facebook, seuraa LinkedIN, seuraa
PubliCo B2B mediat:
enertec »     HR viesti »     kita »     prointerior »     prometalli »     proresto »     seatec »