Energiainfra ja uudet energiateknologiat (Hankkeet, projektit ja rahoitus)
Rekrytointi ja koulutus

"Kun ilmasto lämpenee, katseet kohdistuvat pohjoiseen"

artikkelikuva: "Kun ilmasto lämpenee, katseet kohdistuvat pohjoiseen"

Pohjoinen Teollisuus -tapahtuma 23.- 24.5. kokoaa Ouluun teollisuustoimijat ja tuoreimman tiedon. Tapahtuman monipuolinen ohjelma seminaareineen nostaa esiin kaivosteollisuuden arktisen alueen kysymykset, energiamurroksen, automaation ja vastuullisuuden sekä esittelee pohjoisen suurhankkeita sekä niiden tarjoamia konkreettisia liiketoimintamahdollisuuksia.

"KUINKA KAIVOSTEOLLISUUDEN tulee varautua energiamurrokseen ja uusiutuvan energian kasvavaan tarpeeseen? Ne vaikuttavat muun muassa harvinaisten metallien ja mineraalien kysyntään, etenkin akkuteollisuudessa ja sähköautojen valmistuksessa", kertoo Kaivosteollisuus ry:n ympäristöjaoston puheenjohtaja Anita Alajoutsijärvi.

Akkujen tarpeen arvioidaan moninkertaistuvan lähivuosien aikana, mikä tarkoittaa muun muassa litiumin ja koboltin kysynnän kasvua. Metallien kierrätysaste on tällä hetkellä vain muutaman prosentin luokkaa. Mahdollisuuksia nähdään muun muassa myös kaivosjätteiden uudelleenhyödyntämisessä, mikä edellyttää prosessien ja teknologian kehittymistä.

"Akkuteknologian ympärillä on merkittäviä liiketoimintamahdollisuuksia myös Suomen toimijoille, mutta kotimainen malmien tuotanto ei kuitenkaan riitä vastaamaan kasvavaan tarpeeseen", Alajoutsijärvi toteaa.

Ilmastonmuutos voi tuoda haasteita kaivostenkin toimintaan muuttuvien sääolosuhteiden vuoksi, jolloin luonnollisesti myös kaivosten toimintaympäristössä tapahtuu muutoksia.

"Kun ilmasto lämpenee, katseet kohdistuvat pohjoiseen eri aloilla. Kaivostoiminnassa kiinnostus jään alta vapautuvia malmivaroja kohtaan kasvaa, kun kuljetusreitit vapautuvat. Arktisen alueen arka luonto ja alueen perinteet ja kulttuuri on otettava huomioon ja löydettävä keinot toimia niin että elintilaa riittää kaikille", Alajoutsijärvi sanoo.

Pohjoinen Teollisuus -tapahtumassa pidettävän Kestävän kaivostoiminnan verkoston tilaisuuden teemana on Energiamurros ja luonnonvarojen kysyntä arktisilla alueilla. Se pidetään torstaina 24.5. kello 10.30 alkaen. Paneelikeskustelussa keskustelevat Ympäristöministeriön kansliapäällikkö Hannele Pokka, Anglo Americanin projektipäällikkö Jukka Jokela, Paliskuntain yhdistysten toiminnanjohtaja Anne Ollila ja Suomen luonnonsuojeluliiton liittovaltuuston puheenjohtaja Vesa Luhta. Paneelin alustaa LKAB:n energia- ja ympäristöasioista vastaava johtaja Stefan Savonen.

Suurhankkeet työllistävät teollisuusyrityksiä Pohjoisessa
Pohjois-Suomen teollisuus edustaa Suomen viennistä noin 10 prosenttia. Suunnitteilla olevat suurhankkeet vahvistavat pohjoisen teollisuuden roolia Suomen kartalla. Kaikkiaan Pohjois- Suomessa on suunnitteilla esimerkiksi biolaitosten, kaivannaisteollisuuden ja julkisen sektorin alueella noin 13 miljardin euron edestä investointeja.

"Toteutuessaan suurhankkeet tarkoittavat kasvua, työtä ja teollisuuden kehittymistä niin pohjoisessa kuin laajemmallakin vaikutusalueella", kertoo Oulun kauppakamarin varatoimitusjohtaja Esa Pellikainen.

Konkreettisia liiketoiminnan ja yhteistyön mahdollisuuksia on esillä Oulun kauppakamarin suurhankeinfossa 23.5. kello 12 alkaen. Yksi esiteltävistä esimerkeistä on Fennovoiman Hanhikivi 1, Suomen suurin investointihanke. Se työllistää jo nyt noin neljääsataa yritystä, niistä noin puolet on suomalaisia. Päätöstä Hanhikivi 1:n rakentamisluvasta odotetaan 2019.

Suurhankeinfo on tiivis ja informatiivinen tilaisuus, joka auttaa yrityksiä tarttumaan tarjolla oleviin tilaisuuksiin. Ohjelmassa on suurhankkeiden edustajien esityksiä ja mahdollisuuksia verkostoitua hankkeiden edustajien kanssa.

"Infossa on toimitusketjuun haluaville konkreettista tietoa siitä miten hankkeet etenevät, mitkä ovat niiden tarpeet alihankkijoita ja alueen palveluita ajatellen", kertoo Pellikainen.

"Teollisuuden toimijoita kokoavalle messutapahtumalle on paikka ja tarve pohjoisessa. Se kokoaa keskeisiä isoja toimijoita ja alihankkijoita saman katon alle, tutustumaan toisiinsa, verkostoitumaan ja tekemään kauppaa", Esa Pellikainen sanoo.

Pohjoinen Teollisuus 23.-24.5. Ouluhallissa: Messut, seminaarit, Pohjoinen Teollisuus -kongressi, runsas ja monipuolinen ohjelma messualueella

Lisätietoja: pohjoinenteollisuus.fi

Mitä mieltä olit artikkelista?

arvosana 1 arvosana 2 arvosana 3 arvosana 4 arvosana 5

Seuraa Enertec

Enertec uutiskirje

LUE UUSIN NÄKÖISLEHTI
Enertec 2/2024

enertec
mainos_1057

UUTISVIRTA
Seuraa Enertec
Facebook, seuraa LinkedIN, seuraa
PubliCo B2B mediat:
enertec »     HR viesti »     kita »     prointerior »     prometalli »     proresto »     seatec »