mainos_1048

Energialähteet ja polttoaineet (Bioenergia)
Energiatuotanto ja -jakelu (Polttoaineiden kuljetinlaitteet ja järjestelmät)

Puusta lämpöä Turkuun

artikkelikuva: Puusta lämpöä Turkuun

Turku Energia rakentaa parhaillaan täydellä tohinalla Turun Artukaisiin uutta höyryntuotantolaitosta, joka valmistuessaan käyttää metsähaketta pääpolttoaineenaan. Polttoaineen ulkokäsittelyjärjestelmän toimittaa Laitex Oy, jolle projekti on merkittävä askel uuden kasvustrategian toteuttamisessa.

HÖYRYNTUOTANTOLAITOKSEN RAKENTAMINEN alkoi keväällä, ja sen on määrä tulla valmiiksi keväällä 2018. Uuden laitoksen tarkoituksena on vähentää raskaan polttoöljyn käyttöä Turku Energian lämmön ja höyryn tuotannossa. Lisäksi hiilidioksidipäästöt vähenevät yrityksen laskelmien mukaan 20 000 tonnia vuodessa.

Hanke on osa energiayhtiön päämäärää tuottaa puolet kaikesta myydystä energiasta uusiutuvilla energianlähteillä vuoteen 2020 mennessä.

Uusi laitos käyttää polttoaineenaan puupohjaisia polttoaineita, kuten metsähaketta. Sen käynnistys- ja varapolttoaineena käytetään kaasua. Höyryntuotantolaitosta käytetään noin 12 MW:n teholla. Höyry tuotetaan 12 MW:n kiinteän polttoaineen kattilalla, jonka lisäksi osana tuotantolaitosta on 10 MW:n varakattila.

Laitos tuottaa höyryä ja lämpöä teollisuuskäyttöön viidelle Artukaisten alueella toimivalle yritykselle. Höyryntuotantolaitoksen rakentamisen ohessa alueelle valmistuu myös uusi höyryverkosto.

Investoinnin arvo on kokonaisuudessaan 14 miljoonaa euroa. Höyrykattilalaitoksen Turku Energialle toimittaa KPA Unicon Oy.

Lappeenrannassa sijaitseva materiaalinkäsittelyjärjestelmiä toimittava yritys Laitex Oy on tehnyt sopimuksen höyryntuotantolaitoksen polttoaineen ulkokäsittelyjärjestelmän kokonaistoimituksesta.

Laitexin toimitusjohtaja Lasse Kurronen pitää projektia merkittävänä avauksena uuden strategian toteuttamisessa yritykselle, joka on aikaisemmin profiloitunut lähinnä kuljettimien toimittajaksi. Hän kuvaa tilausta kokonaistoimitukseksi, joka kattaa kuljettimien lisäksi paljon muutakin.

"Me toimitamme ulkokäsittelyjärjestelmään liittyvien kuljettimien lisäksi rakennukset, sähköistyksen, automaation sekä palohälytysjärjestelmän."

Avaimet käteen
Laitex otti vuonna 2015 päämääräkseen tähdätä bioenergiaan liittyvissä tilauksissa kokonaistoimitusprojekteihin, ja Turku Energian kanssa allekirjoitettu sopimus on tärkeä etappi uudella tiellä. Tarkoituksena on osoittaa, että yrityksessä on osaamista muuhunkin kuin kuljettimien toimittamiseen.

"Strategiaamme ajatellen meille oli tärkeää saada tällainen kokonaistoimitus tästä Turku Energian hankkeesta."

Laitexilla on kuljettimien toimittamisesta jo 30 vuoden kokemus. Kurronen kehuu, että heidän kuljettimensa soveltuvat käytettäväksi juurikin energiantuotannossa, joka perustuu biopohjaisten polttoaineiden hyödyntämiseen. Toimitukset tämän tyyppisiin polttolaitoksiin ovat itse asiassa yrityksen päämarkkinat energiaan liittyvässä liiketoiminnassa.

Lasse Kurrosen mukaan työ on edennyt odotetusti: suunnittelu valmistui aikataulussaan, samoin materiaalien hankinta.

Samalla kun muu Suomi pitkälti lomaili, Laitexin pajalla oli heinäkuussa laitteiden valmistus täydessä vauhdissa. Osa valmistuksesta tapahtui Virossa.

Yritys toimittaa polttoaineen ulkokäsittelyjärjestelmän avaimet käteen -periaatteella.

"Toimitus kattaa käytännössä kaiken mitä ulkokäsittelyjärjestelmään kuuluu valmiiksi asennettuna ja käyttöön otettuna. Vastaamme projektista kaupallisen käytön alkuun asti, jolloin asiakkaan tarvitsee vain painaa nappia ja homma lähtee käyntiin", Kurronen kertoo.

Elo- ja syyskuussa yritys tekee laiteasennukset ja pystyttää rakennukset. Alkusyksystä tehdään sähkötyöt. Joulukuun puolessa välissä alkaa laitoksen testaus.

"Tammikuun loppupuolella testaamme laitosta polttoaineen kanssa, ja helmikuu on käytännössä koekäyttöaikaa, jolloin varmistetaan, että laitos toimii oikein."

Maaliskuun alussa laitos luovutetaan Turku Energialle, jolloin kaupallinen käyttö voi alkaa.

Haastatteluhetkellä heinäkuussa Laitexin toimitusjohtaja Lasse Kurronen kehuu projektin edenneen hyvin, eikä ongelmia ole juurikaan tullut eteen.

Sopiva määrä joustavuutta
Rakenteilla oleva höyryntuotantolaitos nousee yhteistyössä kolmen yrityksen kesken. Höyrykattilalaitoksen toimittava KPA Unicon on Laitexin pitkäaikainen asiakas, jonka kanssa yrityksellä on tälläkin hetkellä menossa monta projektia Turku Energialle rakennettavan laitoksen lisäksi. Turkuun Laitex toimittaa polttoaineen sisäkäsittelyn ja pohjatuhkalaitteet KPA Uniconin kautta.

"KPA Uniconin valmistamiin kattilalaitoksiin liittyy aina kuljettimia. Me pyrimme olemaan heille hyvä kumppani niiden toimittamisessa, ja niin on myös tässä Turun projektissa."

Kurronen kehuu yhteistyötä tilauksen tehneen Turku Energian kanssa erinomaiseksi. Yhteydenpito on ollut tiivistä, ja projektiin tulleista pienistä muutoksista osapuolet ovat sopineet sulassa sovussa.

"Oman käsitykseni mukaan yhteistyöhön ollaan oltu tyytyväisiä puolin ja toisin."

Kurrosen mielestä projekteissa onnistuminen vaatii sopivan määrän joustavuutta, jota meneillään olevassa urakassa on kiitettävästi.

"Olemme erittäin tyytyväisiä Turku Energian panokseen tässä hankkeessa. Se on luonut meille hyvät mahdollisuudet onnistua projektissa."

Turku Energian tilaama polttoaineen ulkokäsittelyjärjestelmän toimitus on suurimpia projekteja Laitexin historiassa euroissa mitattuna. Myös hankkeen työllistävä vaikutus on merkittävä.

"Onhan tässä kovasti töitä omalle väelle, mutta niitä on myös välillisesti. Osa valmistuksesta tehdään alihankintana. Asentamisvaiheessa meillä menee työmaalle muutama oma asennusmies, ja sen jälkeen siellä on toistakymmentä ostokaveria pitkän aikaa", Kurronen kuvailee.

Laitex haluaa uuden strategiansa mukaisesti jatkossa olla entistä enemmän mukana bioenergiaan pohjautuvissa projekteissa, joissa se pääsee kokonaistoimittajan rooliin. Kurronen kuvailee Turku Energian kanssa toteutettavaa hanketta opettavaiseksi. Samalla on kasvanut myös yrityksen itseluottamus.

"Tiedämme, että me osaamme tehdä tällaisia. Strategiamme on tehdä jatkossa tällaisia projekteja enemmän. Luonnollisesti me koitamme löytää niitä ja olla asiakkaillemme luottamuksen arvoisia, jotta meidät valittaisiin jatkossakin tämän tyyppisiin hankkeisiin nimenomaan kokonaistoimittajan rooliin."

Teksti: Jarkko Böhm
Kuvat: Laitex Oy / Nina Kervinen

Mitä mieltä olit artikkelista?

arvosana 1 arvosana 2 arvosana 3 arvosana 4 arvosana 5

Seuraa Enertec

Enertec uutiskirje

LUE UUSIN NÄKÖISLEHTI
Enertec 2/2024

enertec

UUTISVIRTA
Seuraa Enertec
Facebook, seuraa LinkedIN, seuraa
PubliCo B2B mediat:
enertec »     HR viesti »     kita »     prointerior »     prometalli »     proresto »     seatec »