mainos_1048

Energiainfra ja uudet energiateknologiat (Innovaatiot ja uudet energiateknologiat, Älykkäät energiaverkot ja kysyntäjousto)
Energiatuotanto ja -jakelu
Tiedonhallinta, tietojärjestelmät, digitalisaatio

Äly kirittää sähköverkkojen kehitystä

Fiksumpaa energiaa, kiitos!

artikkelikuva: Äly kirittää sähköverkkojen kehitystä

SÄHKÖVERKOT JATKAVAT digitalisoitumistaan. Sähköverkkojen digitalisaatio- ja älyverkkopalveluista sekä hajautetun energiantuotannon palveluista vastaava palvelupäällikkö Lasse Kankainen Rejlersiltä toteaa, että "Smart Grid" on ollut avainsana sähköverkkoliiketoiminnassa jo useiden vuosien ajan.

"Rejlers näkee suuret mahdollisuudet tietoliikennetekniikan ja sähköverkkotekniikan yhteenliittymässä sekä eri IoT-järjestelmissä", Kankainen toteaa.

Rejlers Finland Oy on toteuttanut verkkoyhtiöille älyverkkojen strategiaprojekteja, joiden kautta pyritään valmistautumaan rakenteelliseen muutokseen. Verkkoyhtiöiden rooli on tulevaisuudessa keskeinen, koska vaatimustaso sähkön siirron, jakelun ja tuotannon osalta kasvaa merkittävästi johtuen sähköautoista, hajautetusta energiantuotannosta ja energiatehokkuusvaatimuksista.

Kankainen huomauttaa, että termi ’Smart Grid’ sisältää valtavan paljon eri asioita. "Me käsitämme älykkään sähköverkon luotettavana ja turvallisena sähköjärjestelmänä, jossa sähköä voidaan siirtää eri suuniin. Uudenlainen verkko mahdollistaa nopeat käyttömuutokset ja infrastruktuurin, johon on helppo kytkeä aktiivista tuotantoa ja kulutusta", hän summaa.

Fiksumpaa energiaa, kiitos!
Smart Gridin lisäksi Rejlers näkee tärkeänä Smart Energy -teeman. "Älykkäät energiajärjestelmät tarkoittavat luotettavia tietoteknisiä alustaratkaisuja energiatoimialalla. Tietoturvavaatimukset ja järjestelmien väliset rajapintayhteydet ovat avainasemassa", toteaa Kankainen.

Kolmas ajankohtainen teema on Smart City. Kankaisen mukaan "älykkäät kaupungit" ovat osa isompaa kokonaisuutta, jossa yhdistyvät eri tarpeet ja tietojärjestelmät laajaalaisesti yhdeksi isoksi tietojärjestelmäksi. "Tämän vuoksi Rejlers tarjoaa palveluja yhä enemmän myös kuntapuolelle, jotta mm. yhteisrakentamisen palveluista saadaan parempi hyöty irti."

Haasteena Kankainen näkee sen, että nykyisellään älyverkoissa ja järjestelmissä on useita eri tietojärjestelmiä, jotka eivät kommunikoi keskenään. Rejlers pyrkiikin rakentamaan verkkoyhtiölle työkaluja, joilla voidaan yhdistää tietoa eri paikoista yhteen ja samaan järjestelmään.

"Rejlers panostaa digitaalisiin alustaratkaisuihin, joilla voidaan mullistaa perinteistä tekemistä. Keskeisenä näistä ovat mm. tiedonkeruu ja raportointi, konenäköratkaisut ja tietomallintaminen", toteaa Kankainen ja lisää, että tulevaisuudessa teknologia luo resurssitehokkuutta toimialalla ja muokkaa toimintatapoja yhä voimakkaammin.

Digikaksoset tulevat
Yksi uusi tärkeä työkalu on ns. digitaalinen kaksonen (digital twin), joka on kiinteistön tai laitoksen digitaalinen tarkka vastine. "Digitaalisella kaksosella tarkoitetaan 3D-mallia tai 360 asteen panoraamakuvia, joilla voidaan esittää kohde tarkkana visuaalisena mallina", kuvailee Kankainen.

"Digitaalisen kaksosen kautta toimintaa voidaan seurata ja suunnitella etänä ja siihen voidaan myös tuoda reaaliaikatietoa toiminnan ohjausta varten."

Rejlers on kokeillut digitaalisia kaksosia mm. sähköasemaja voimajohtosuunnittelussa Suomessa ja Ruotsissa. Tulevaisuudessa työkalun uskotaan olevan merkittävässä roolissa mm. sähköverkkoyhtiöiden omaisuudenhallinnan tukena.

Verkkoyhtiöt luottavat asiantuntijaan
Rejlers Finland Oy on konsultointi- ja suunnitteluyritys, jonka ydinbisnestä on tuottaa sähköverkkoyhtiöille verkosto-omaisuuden hallintaan ja suunnitteluun liittyviä asiantuntijapalveluita.

"Toiminta on lähtenyt liikenteeseen mm. jakeluverkkojen suunnittelulla, mutta on myöhemmin laajentunut sähköasemaja voimajohtoliiketoimintaan", Kankainen taustoittaa. Hänen mukaansa markkina on kehittynyt nopeasti siten, että asiantuntijapalveluiden tarve on kovassa kasvussa verkkoyhtiöillä.

"Sähköverkkoliiketoiminta on elänyt murrosvaihetta viimeisimmän sähkömarkkinalakimuutoksen jälkeen. Kysyntää on ollut mm. rakennuttamisen valvonnan ja turvallisuuskoordinoinnin palveluista, maakaapelireitin sijaintikartoituksista ja sähköaseman esisuunnittelutehtävistä. Toisaalta suuret investointivolyymit ovat lisänneet työmailla tarvittavan valvonnan määrää", hän listaa.

Teksti: Sami J. Anteroinen
Kuva: Rejlers Finland Oy

Mitä mieltä olit artikkelista?

arvosana 1 arvosana 2 arvosana 3 arvosana 4 arvosana 5

Seuraa Enertec

Enertec uutiskirje

LUE UUSIN NÄKÖISLEHTI
Enertec 2/2024

enertec
mainos_1091

UUTISVIRTA
Seuraa Enertec
Facebook, seuraa LinkedIN, seuraa
PubliCo B2B mediat:
enertec »     HR viesti »     kita »     prointerior »     prometalli »     proresto »     seatec »