mainos_1048

Energialähteet ja polttoaineet (Tuulivoima)
Energiamarkkinat (Energiakauppa)

Tuulisähkön pitkäaikaiset sähkönostosopimukset yleistyvät

Mitä PPA tarkoittaa?

artikkelikuva: Tuulisähkön pitkäaikaiset sähkönostosopimukset yleistyvät

UUSIUTUVAN SÄHKÖN pitkäaikaiset sähkönostosopimukset (PPA) yleistyvät niin maailmalla kuin Suomessakin. Uusin pitkäaikainen sähkönostosopimus julkaistiin tällä viikolla, ja samalla Google ilmoitti olevansa ostaja-osapuoli yhteensä kolmessa suomalaisessa PPA-sopimuksessa. PPA-sopimuksessa sähkönkäyttäjä ja sähköntuottaja sopivat sähkön ostamisesta ja toimituksesta tiettyyn hintaan ja tietyn ajan, esimerkiksi 10-25 vuotta. Sopimus suojaa molempia osapuolia muun muassa sähkön markkinahinnan vaihteluilta.

Yhä useammat suuret sähkönkäyttäjät ovat kiinnostuneita solmimaan PPA-sopimuksen, jolla ne sopivat sähkökaupasta yhden osapuolen kanssa määräajaksi. Näin ne lisäävät kulujensa ennakoitavuutta, kun kulutetun sähkön hinta on tiedossa pitkäksi aikaa eteenpäin. Sähkön puhtaus, alkuperä ja uusiutuvuus ovat myös tärkeitä asioita monille yrityksille. PPA-sopimuksen turvin ostajayritys tietää, että sille on sopimuskaudella varmasti tarjolla halutulla tavalla tuotettua sähköä ennalta sovittuun hintaan.

Tuottajan näkökulmasta sopimus takaa tasaisen ja ennustettavan tulon, ja sitä kautta mahdollistaa investoinnin tekemisen uuden tuotantokapasiteetin rakentamiseksi. Esimerkiksi tuulivoimainvestoinneille on vaikeaa tai mahdotonta saada rahoitusta pelkän sähköpörssistä saatavan myyntihinnan varassa, koska markkinahinnan vaihteluriski on rahoittajan näkökulmasta liian suuri. Sähkön hinnan ennustaminen on erittäin vaikeaa: esimerkiksi viime vuosina nähdyt jopa alle 30 €/MWh hinnat olivat täysin päinvastaisen hintakehityksen tulosta kuin vuosikymmenen alussa ennakoitiin.

Ei kaikkien ratkaisu
Uusiutuvan energian PPA-sopimusten määrä maailmalla kasvaa kovaa vauhtia, ja sopimukset vauhdittavat uusiutuvan energian kasvua. PPA-sopimukset yleistynevät myös meillä Suomessa, mutta lähitulevaisuudessa kyse on kuitenkin vain yksittäisten hankkeiden tavasta varmistaa edellytykset investoinnin tekemiselle. Sopimusten ostajaosapuolia on huomattavasti vähemmän liikkeellä kuin tarjolla olevia hyviä hankkeita. Lisäksi sopimusteknisesti kyse on laajoista kokonaisuuksista, joten kaikilla toimijoilla ei kokonsa ja resurssiensa puolesta ole rahkeita sopimusneuvotteluihin. Koska kyse on hyvin pitkäaikaisista sopimuksista, edellyttävät ostajaosapuolet myyjältä paljon vakavaraisuuden ja toiminnan jatkuvuuden osalta. Tämä pätee myös toiseen suuntaan: sähköntuottaja edellyttää ostajalta vakuuksia siitä, että tuotannosta saadaan varmasti maksu koko sopimuskauden ajan.

PPA-sopimustyypin tullessa Suomessa vielä tutummaksi, yleistyy sen käyttö suurella todennäköisyydellä tulevaisuudessa laajamittaisemmin myös meillä. PPA-sopimukset osoittavat voimakkaasti suuntaa tulevasta: uusiutuva energia on siirtymässä valtioiden tukeman käynnistymisvaiheen jälkeen kohti aitoa markkinaehtoisuutta. Siirtymävaiheessa tänä vuonna toteutettavan uusiutuvan energian huutokaupan kaltaisia mekanismeja saatetaan kuitenkin vielä tarvita turvaamaan se, että valtio saavuttaa puhtaan energian tavoitteensa.

Lisätietoja: www.tuulivoimayhdistys.fi

Mitä mieltä olit artikkelista?

arvosana 1 arvosana 2 arvosana 3 arvosana 4 arvosana 5

Seuraa Enertec

Enertec uutiskirje

LUE UUSIN NÄKÖISLEHTI
Enertec 2/2024

enertec

UUTISVIRTA
Seuraa Enertec
Facebook, seuraa LinkedIN, seuraa
PubliCo B2B mediat:
enertec »     HR viesti »     kita »     prointerior »     prometalli »     proresto »     seatec »