Suunnittelu- ja konsulttipalvelut
Tiedonhallinta, tietojärjestelmät, digitalisaatio (Turvallisuus- ja valvontajärjestelmät)

Kartoita turvallisuusriskit verkkokyselyllä

Toimiva turvallisuuskulttuuri parantaa työhyvinvointia, tehokkuutta ja työn laatua. Kiwa Inspectan tarjoamalla turvallisuuskulttuurin verkkokyselyllä voidaan kartoittaa organisaation turvallisuuskulttuurin nykytilaa. Kyselyn tuloksiin perustuvien toimenpide-ehdotusten pohjalta turvallisuuskulttuuria voidaan kehittää suunnitelmallisesti.

Kiwa Impact

”Kun turvallisuuskulttuuri on kunnossa, toimintaa kehitetään ennakoivasti ja jokainen työntekijä toimii turvallisuutta edistävällä tavalla. Turvallisuuskulttuuria kehittäessä on tärkeää, että johto, esihenkilöt ja henkilöstö sitoutuvat yhteisiin tavoitteisiin”, sanoo Kiwan liiketoimintapäällikkö Erkki Mäkelä.

Toimiva turvallisuuskulttuuri luo pohjan kaikkien turvallisuutta parantavien toimenpiteiden onnistumiselle. Jotta kulttuuria ja turvallisuutta voidaan kehittää haluttuun suuntaan, on tunnettava työpaikan turvallisuuskulttuurin nykytila.

Maailman suurimpiin testaus-, tarkastus- ja sertifiointialan toimijoihin lukeutuva Kiwa on kehittänyt turvallisuuskulttuurin nykytilan selvittämiseen verkossa tehtävän turvallisuuskulttuurikyselyn.

Kiwa Impact™ -sovelluksella tehtävä verkkokysely on nopea ja ketterä keino selvittää, henkilöstön asenteet sekä miten henkilöstö toimii arjessa. Kyselyyn vastataan anonyymisti, mikä madaltaa osallistumiskynnystä. Verkkokyselyyn voi tutustua maksuttomassa etäesittelyssä.

Kiwa Impact

Kehitä turvallisuutta asiantuntijoiden tuella

Kyselyssä pureudutaan turvallisuuskulttuurin eri osa-alueisiin huolellisesti laadittujen kysymysten avulla. Kiwan asiantuntijat analysoivat tulokset, ja yritys saa raportin käyttöönsä jo kolmessa viikossa kyselyn aloittamisesta.

”Laskemme vastausten pohjalta osa-aluekohtaiset keskiarvot ja analysoimme vastaukset kysymyskohtaisesti. Tuloksia voi myös vertailla osastojen tai toimipisteiden välillä. Annamme tulosten perusteella konkreettisia ja kohdennettuja toimenpide-ehdotuksia turvallisuuskulttuurin parantamiseksi”, Mäkelä kertoo.

Yrityksen ei tarvitse jäädä yksin tulosten raportoinnin jälkeen. Kiwa on vahva yhteistyökumppani, joka tarjoaa kehitystoimenpide-ehdotusten lisäksi koulutusta ja muita palveluja, joiden avulla yrityksen turvallisuuskulttuuria voidaan kehittää.

”Turvallisuuskulttuuriin panostaminen kannattaa, sillä yhteistyökumppanit ja loppuasiakkaat ovat kiinnostuneita vastuullisista ja turvallisista kumppaneista. Turvallisuuskulttuuria kehittämällä yritys on houkutteleva yhteistyökumppani, palveluntarjoaja ja työnantaja”, Mäkelä sanoo.

Lue lisää turvallisuuskulttuurin mittaamisesta »

Teksti: Merja Maukonen

Mitä mieltä olit artikkelista?

arvosana 1 arvosana 2 arvosana 3 arvosana 4 arvosana 5

Seuraa Enertec

Enertec uutiskirje

LUE UUSIN NÄKÖISLEHTI
Enertec 2/2024

enertec
mainos_1057

UUTISVIRTA
Seuraa Enertec
Facebook, seuraa LinkedIN, seuraa
PubliCo B2B mediat:
enertec »     HR viesti »     kita »     prointerior »     prometalli »     proresto »     seatec »