mainos_1048

Käyttö ja kunnossapito (Kunnossapidon suunnittelupalvelut, Mittaukset, mittalaitteet)
Suunnittelu- ja konsulttipalvelut (Konsultointipalvelut, tekniset asiantuntijapalvelut)

Tien kunto paljastuu rakenteita kairaamalla

artikkelikuva: Tien kunto paljastuu rakenteita kairaamalla

Tie- ja katualueiden kantavuuden ja kunnon tutkimisessa tarvitaan kairauksia. Rakennekerroskairalla otetaan näytteitä ja selvitetään eri rakennekerrosten materiaalit ja paksuudet, jotta voidaan varmistaa tien soveltuvuus esimerkiksi tuulivoimaloiden osien kuljettamiseen.

Vuonna 2012 Poriin perustettu West Coast Road Masters Oy on erikoistunut tiealueiden ja tieverkon mittaus- ja konsultointipalveluihin, muun muassa kantavuusmittauksiin ja kunnossapidon alueurakoiden laadunvalvontaan.

”Nykyisin käytämme teiden rakennekerrosten kairauksissa uutta kalustoa, jota liikutellaan Toyota Hilux -pakettiautolla”, kertoo yrityksen toimitusjohtaja Juha-Matti Vainio.

”Kairauksilla selvitetään, mitä kaikkea tiepäällysteen alla on. Monesti rakennekerrosten laatua on selvitettävä sellaisilla teillä, jotka liittyvät tuulivoimarakentamiseen tai erikoiskuljetuksiin.” Rakennekerroskairan porakoneen vasaralla isketään ikkunanäytteenotin tierakenteen läpi. Useimmiten kairauksissa käytetään 140 mm:n ikkunanäytteenotinta, jolla voidaan tehdä tutkimusta aina 1,6 metrin syvyyteen asti. Yleisillä teillä tämä kairaussyvyys riittää.

kuva

Kairauksia käytetään apuna tulevien suunnittelutöiden tai tiepohjan korjausten valmistelussa.

”Esimerkiksi kesällä 2022 teimme kairauksia Fingridille, joka haki sopivaa reittiä erikoiskuljetuksia varten”, Vainio mainitsee.

Saman vuoden syksyllä West Coast Road Masters teki eri puolilla Suomea Ely-keskuksen teille noin 100 kairausreikää.

kuva

Tiet parempaan kuntoon

Ennen kairausta tielinjoilta mitataan kantavuudet pudotuspainolaitteella, minkä jälkeen kantavuudeltaan heikot kohdat kairataan. Rakennekerroskairausta käytetään myös tukemaan maatutkauksen tulkintoja niin sanotuissa referenssikairauksissa.

Tyypillisesti paikan päälle lähtee kairausperävaunulla varustettu Toyota Hilux 4x4 -pakettiauto, jossa on kahden hengen työtiimi. Ammattilaisista toinen käyttää kairaa ja toinen toimii liikenteenohjaajana työturvallisuuden varmistamiseksi.

Alustava kokonaiskuva tien rakennekerrosten materiaaleista nähdään silmämääräisesti jo ikkunanäytteenottimessa. Eri pisteistä otetut kairaustulokset myös valokuvataan.

”Kirjaamme valokuvista Excel-taulukkoon tiedot siitä, paljonko missäkin kohdassa on kantavaa ja jakavaa rakennekerrosta. Niin ikään selvitämme, missä kohdassa pohjamaa tulee vastaan.”

”Suunnittelijat jatkavat tästä eteenpäin. He kenties asettavat sitten painorajoituksia joillekin tieosuuksille tai päättävät tarvittavista korjaustöistä, jos tien kantavuus ei vastaa vaatimuksia”, selittää Vainio.

Hänen mukaansa mittauksissa on usein havaittu, että teiden kantavat kerrokset ovat hienontuneet raskaan liikennekuorman alla.

”Kun liikenteen massat ovat kasvaneet ja samaan aikaan teiden kunnossapitoa on vähennetty, vesi on monesti päässyt päällysteen halkeaman kautta tien kantaviin kerroksiin ja nopeuttanut niiden hienonemista.”

”Tiet pitäisi pitää paremmassa kunnossa. Pettävä tiepohja on vakava ongelma niin kuljetusten kuin liikenneturvallisuudenkin näkökulmasta”, Vainio tähdentää.

Lisätietoja: www.roadmasters.fi

Teksti: Ari Mononen
Kuvat: West Coast Road Masters Oy

Mitä mieltä olit artikkelista?

arvosana 1 arvosana 2 arvosana 3 arvosana 4 arvosana 5

Seuraa Enertec

Enertec uutiskirje

LUE UUSIN NÄKÖISLEHTI
Enertec 2/2024

enertec

UUTISVIRTA
Seuraa Enertec
Facebook, seuraa LinkedIN, seuraa
PubliCo B2B mediat:
enertec »     HR viesti »     kita »     prointerior »     prometalli »     proresto »     seatec »