mainos_1048

Tuulivoima
Ympäristöteknologia

Tuulivoiman kestävä perusta

artikkelikuva: Tuulivoiman kestävä perusta

Terästen suunnittelussa hyödynnetään mallintamista.


Tuulivoimaloiden betoniset perustukset kätkevät sisäänsä tonnikaupalla raudoitteita. Haastavissa olosuhteissa raudoitustyön sujuvuudella on merkittävä rooli projektien aikataulun pitämisessä. Samalla tuotteiden ympäristövaikutuksista puhutaan kasvavassa määrin.

Celsa Nordicin Mo I Ranan tehtaan tuotannon ympäristövaikutukset ovat nykyiselläänkin jo alhaiset, mutta nyt Pohjoismaiden johtava raudoitusteräksen valmistaja on mukana kehittämässä uutta vetyyn pohjautuvaa teknologiaa, jolla hiilijalanjälki pienenee merkittävästi.

”Saavuttaakseen kunnianhimoiset ympäristötavoitteensa Celsa Nordic satsaa vetyyn pohjautuvaan teknologiaan valssaamon teelmäuunissa. Uuden teknologian hyödyntämisellä tuotannon suorat kasvihuonepäästöt (GHG scope 1) ovat lähellä nollaa”, sanoo Susanne Naevermo-Sand, Celsa Nordicin Kestävän kehityksen päällikkö.

Kiertotalous ytimessä

Raudoitukseen käytettävät harjateräkset valmistetaan teräsromusta sulattamalla ja valssaamalla. Celsa Nordic kerää teräsromua Pohjoismaista ja sulattaa sen valokaariuunissa vesivoimalla tuotetulla sähköenergialla Mo I Ranassa Norjassa. Terästehtaan valmistamat teelmät valssataan raudoitustuotteiksi Pohjoismaisille markkinoille. Valmiit harjaterästuotteet voidaan kierrättää uudelleen tuotantoon lähes loputtomasti. Katkeamaton kiertotalouden ketju saavutetaan tiiviillä yhteistyöllä alihankkijoiden ja asiakkaiden kanssa.

”Vesivoimalla tuotetulla sähköllä ja vetyteknologiaa hyödyntämällä teräksen hiilijalanjälki on merkittävästi pienempi kuin alalla keskimäärin, jolloin tarjoamme asiakkaillemme kestävän vaihtoehdon ja kilpailuedun markkinoilla”, tiivistää Susanne Naevermo-Sand.

kuva
Terästeelmät matkalla valssaamoon.

Harjateräksestä raudoitteiksi

Celsa Steel Service Oy jatkojalostaa Norjassa valmistetun harjateräksen työmaille kohdekohtaisesti räätälöidyiksi raudoitteiksi.

”Meillä erityistä huomiota on kiinnitetty tuulivoimaloiden perustusten raudoitusten kehittämiseen. Raudoituksen optimointi sekä logistiset ratkaisut ovat saaneet urakoitsijoilta kiitosta”, kertoo Celsan myyntipäällikkö Olli Vartio. Yhteistyössä urakoitsijoiden kanssa sovituilla toimintamalleilla on pystytty rakentamisen aikatauluja jopa lyhentämään merkittävästi.

Energiarakentamiseen erikoistuneen innovatiivisen rakennusliikkeen Suvic Oy:n vanhempi työnjohtaja Olli Varis summaa Viiatin Matkussaaren kohteen onnistumisia: ”Celsan kanssa toimiminen oli joustavaa. Mahdolliset ongelmat ja aikataulumuutokset ratkaistiin nopeasti ja varmasti. Kohteessa oli kunnianhimoinen aikataulu, jonka saavuttamisessa raudoitetoimitusten oikea-aikaisuudella ja korkealla tuotelaadulla oli merkittävä rooli. Celsan konsepti toimii vaativimmissakin kohteissa.”

Kestävä perusta

Rakentamisen ympäristövaikutuksiin vaikutetaan teoilla. Celsan visiona on toimia johtavana yrityksenä kiertotalouteen perustuvassa toimitusketjussa. Lisäarvoa rakentamiseen tuotetaan kaikissa toimitusketjun vaiheissa, aina romun keräämisestä lopputuotteen asentamiseen asti. Jokaiselle projektille ja yhteistyölle tehdään kestävä perusta.

Lisätietoja: celsa-steelservice.fi

Mitä mieltä olit artikkelista?

arvosana 1 arvosana 2 arvosana 3 arvosana 4 arvosana 5

Seuraa Enertec

Enertec uutiskirje

LUE UUSIN NÄKÖISLEHTI
Enertec 2/2024

enertec

UUTISVIRTA
Seuraa Enertec
Facebook, seuraa LinkedIN, seuraa
PubliCo B2B mediat:
enertec »     HR viesti »     kita »     prointerior »     prometalli »     proresto »     seatec »