Energiainfra ja uudet energiateknologiat (Sähköautot, Tulevaisuuden liikenneratkaisut/Vähäpäästöinen liikenne)
Energian tuotanto, jakelu ja varastointi (Akkuvoimalaitokset, akkuvarastot)

Sähkövarastojen markkina aukeaa

Akustot löytävät oikeat käyttökohteet

artikkelikuva: Sähkövarastojen markkina aukeaa

Rakennustyömaat sähköistyvät nopeasti, sillä kallistunut polttoöljy sekä rakentamista ohjaavat säännöt suosivat selkeämmin siirtymistä sähkökoneisiin. Rakennusaikaisien huippukuormien ongelma ratkeaa, kun yöllä energiaa varastoidaan akkuihin, josta niitä saa työaikana tukemaan varsinaista sähköverkkoa.
KUVA: ENICO OY


Siirrettävät akustot ovat muuttuneet kannattavaksi ratkaisuksi tilapäisessä ja lyhytaikaisessa sähköntarpeessa. Toisaalta akustoilla voidaan tukea sähköverkkoa sekä siirtää kuormaa halvemmille käyttötunneille. Sähkön hinnan heilahtelut ovat parantaneet huomattavasti varastoinnin kannattavuutta.

VIELÄ VUOSI sitten sähkön varastointi ei ollut yleensä kannattavaa, sillä tuontisähkön avulla voitiin tasata melko helposti verkon heilahteluja. Tilanne on muuttunut nopeasti, joten kulutuksen siirtäminen eri vuorokaudenajoille on useissa tapauksissa hyvin järkevää.

Sähkövarastoiden markkinoille näyttäisi muodostuvan kolme kokoluokkaa, joista pienin olisi kotitalouksien 5–25 kWh akusto. Sellainen on hyvä tuki aurinkopaneeleille tasaamaan kulutuksen ja tuotannon huippuja. Yritysten ja suurempien kiinteistöjen tarpeisiin sopisi keskisuuret, 50–200 kWh akustot. Suurimmat yksiköt ovat varauskyvyltään megawattituntien luokkaa, ja ne sovitetaan käyttökohteen mukaan.

Tekniikan ripeä kehittyminen on tehnyt kannattavaksi sijoittaa suuri akkukapasiteetti vaadittavine liityntä- ja käyttöautomaatioineen siirrettävään moduuliin. Se on käyttövalmis suunnilleen tunnissa, ja se voi varastoida megawattitunnin luokkaa olevan energian.

Alalle on syntynyt myös vuokraustoimintaa, joten esimerkiksi muutamien kuukausien pituista huolto-, korjaus- tai laajennusprojektia varten konttiin pakatun akuston vuokraaminen on järkevää.

”Huoli huoltovarmuudesta sekä sähkön hinnan suuret vaihtelut ovat kasvattaneet kiinnostusta ratkaisuamme kohtaan. Pyrkimys eroon fossiilisista polttoaineista on kohonnut huimasti heti maaliskuusta 2022 alkaen, jolloin se heijastuu sähköverkkojen merkityksen kasvamiseen”, kertoo sähkövaraston kehittäneen Enico Oy:n toimitusjohtaja Marko Lähteenmäki.

Hän kertoo, että akuston kestoksi voi kokemuksen perusteella olettaa 6 000–8 000 täyttä lataus-purkaussykliä. Jos käytöksi oletetaan puolitoista sykliä vuorokaudessa, vuosikymmenen jälkeen käytössä olisi noin 70 prosenttia alkuperäisestä kapasiteetista.

”Megawattitunnin sähkövaraston hinta on nyt noin 500 000–600 000 euroa riippuen ratkaisun sisällöstä. Akuston osuus siitä on 30–40 prosentin luokkaa. Jos kymmenen käyttövuoden jälkeen akusto uusitaan, noin 200 000 euron investoinnilla saa toiset kymmenen vuotta käyttöaikaa, ja nykyarvion mukaan akuston hinta on tuolloin tippunut murto-osaan nykyisestä.

Kokemukset viittaavat siihen, että akkujen kesto saattaa olla arvioitua parempikin, sillä autokäytössä uuden akun laatu on ollut aina parempi kuin aikaisemmista saadut kokemukset antaisivat olettaa. Lisäksi vuosikymmenen kuluttua samaan tilaan voitaneen asentaa energiatiheydeltään paremmat, kapasiteetiltaan suuremmat akut.

kuva
Sähköisen liikenteen – niin henkilöautojen kuin bussienkin – latausinfran rakentaminen saattaa tulla hyvin kalliiksi. Uuden sähkölinjan sijasta saattaa olla edullisempaa varastoida sähköä ja syöttää se pikalatauksena tarpeen mukaan.
KUVA: ENICO OY

Sähkömarkkinoilla akusto ansaitsee

Kuluva vuosi on näyttänyt, että pörssisähkön tuntikohtainen hintaheilahtelu voi olla hyvinkin voimakasta. Suuren akuston oikein ajoitettu varaaminen ja purkaminen tuottaa huippuhintojen aikana omistajalleen hyvin.

”Sähkövarasto on aina monitoimityökalu. Sitä kannattaa käyttää useisiin eri sovelluksiin, joista ääritapauksissa tuotot ovat olleet erittäin suuria”, Lähteenmäki sanoo.

Eri kokoisilla akustoilla voidaan ratkaista erilaisia ongelmia. Jotkin yritykset ovat siirtyneet työskentelemään yövuorossa, jolloin kulutus on saatu siirrettyä halvan sähkön tunteihin. Sähkön varastoiminen olisi eräs mahdollisuus leikata kustannuksia ilman työaikoihin puuttumista.

”Sähkövarasto on aina monitoimityökalu.

Esimerkiksi konepajateollisuudessa on paljon sähköä nieleviä koneita, kuten hitsauslaitteistoja sekä plasma- ja laserleikkureita. Myös maalaamot ja uunit kuluttavat reilusti energiaa. Samoin suurten koneiden käynnistyspiikit kannattaa tasata akustolla, sillä alentamalla huippukuormaa ja edelleen huipputehotariffia eli tehomaksua saadaan usein merkittävä säästö.

Esimerkiksi Helenin verkossa huipputehotariffi on 4,6 euroa kilowatilta. Jos se voidaan puolittaa sähköä lataamalla ja purkamalla, vuotuinen säästö saattaa olla kymmeniä tuhansia euroja.

kuva
Sähkövarasto on järkevää pakata merikonttiin, jolloin sen siirtäminen tarvittavaan kohteeseen, esimerkiksi työmaalle, on helppoa. Akkujen lisäksi konttiin asennetaan virranhallinnan, ohjauksen, jäähdytyksen ja turvallisuuden vaatimat kokonaisuudet.
KUVA: ENICO OY

Verkon latvaa vahvistamassa

Usein verkko riittää lähes aina, mutta tiettyinä kysynnän huippuina sen jäykkyys notkahtaa. Tyypillisiä esimerkkejä ovat juhlien, kokoontumisten tai musiikkifestareiden tapaiset suurtapahtumat, joissa suuri kulutus tapahtuu harvoin ja yleensä syöttöverkon reunoilla.

Sähköautojen yleistyminen on vielä lisännyt tilanteita, jolloin suuria tehoja tarvitaan kapeina aikoina, ehkä kerran vuodessa tai äärimmillään vuosikymmenessä. Runkoverkon lisärakentaminen muutamien päivien varalle ei ole järkevää. Riittävän sähkövaraston kuljettaminen paikalle on huomattavasti edullisempaa kuin dieselaggregaatin käyttö.

kuva
Enerqon myyntijohtaja Mikko Summala esittelee eritehoisia latausasemia. Pikalatauksessa tarvitaan satojen kilowattien teho, ja sähköbussin akisto imee kerralla 500 kWh.
KUVA: ENICO OY

Jo nyt esimerkiksi Norjassa sähköntarpeen sesonkivaihtelua kompensoidaan siirrettävillä akustoilla. Talvella hiihtokeskuksen päiväaikainen kulutushuippu tasataan sähkövarastolla, joka kuljetetaan kesäksi rannikon kalanperkaamoihin. Kun sesongit eivät ole päällekkäiset, varasto on jatkuvassa käytössä. Näissä tapauksissa olemassa oleva verkko yleensä riittää, jos kulutus voidaan tasata koko vuorokaudelle.

Eräs esimerkki sähkövaraston soveltamisesta liittyy huvipuistoon. Huvilaitteet toimivat sähköllä, ja niiden kulutuksen rinnalle on tuotava samaan aikaan asiakkaiden sähköautoille latauskapasiteettia. Huonossa tapauksessa kallioisen ja vesistön rikkoman maaston takia lisäkaapelointi on hankalaa ja kallista.

Vastaavia sesonkiluontoisia kohteita ovat saariston retkeilytiet ja venesatamat, joihin ei ole rakennettu kesän kulutushuippujen mukaista sähköverkkoa. Toisaalta sellainen olisikin erittäin kallis ja valtaosan vuodesta tarpeeton.

”Akkujen käyttäytymisestä opitaan jatkuvasti yhä enemmän.

Liikenteen sähköistyminen muuttaa käytäntöjä

Sähköautot ovat tulossa nopeassa tahdissa myös joukkoliikenteen ja rahdin kuljetuksen ratkaisuihin. Latausinfran rakentaminen on paljon haastavampaa kuin henkilöautojen kohdalla.

”Kaupunkibussi ajaa päivässä noin 300–450 kilometriä ja kuluttaa noin 500 kWh sähköä. Raskaan liikenteen kohdalla ollaan jo megawattiluokassa, ja kun ajoaikaa on 20 tuntia vuorokaudessa ja liikennöitsijällä kymmeniä autoja, vaatii niiden pikalataus hyvin suurta sähkötehoa”, kertoo myyntijohtaja Mikko Summala lataustekniikkaa toimittavasta Enerqo Oy:stä.

Bussi voidaan ladata kolmessa tunnissa, jolloin älykäs latauksenhallinta ohjaa toimintaa kaluston, sähköverkon ja sähkön hinnan mukaan. Pörssisähkön hinnoittelussa siirrytään alkukeväästä tuntitariffista lyhyempään, 15 minuutin hintajaksoitukseen.

Summala huomauttaa, että huippuhinnan aikana bussien latauksen vartin älykäs tauko saattaa antaa tuotoksi koko vuorokauden sähköt. Joissakin tapauksissa tähän kannattaisi käyttää myös ajoneuvokaluston omaa, varauskyvyltään huomattavaa akustoa. Toimintaan sopivaa ohjausautomatiikkaa on jo olemassa.

Akkujen käyttäytymisestä opitaan jatkuvasti yhä enemmän. Esimerkiksi bussit ladataan kerran vuorokaudessa 100 prosentin varaustilaan. Näin kennojen keskinäinen balanssi on tasainen, ja kokonaisuutena akusto vanhenee hitaammin.

Todennäköistä on, että sähköverkkoja hoitavat yritykset alkavat suunnitella verkkojansa sellaisina kokonaisuuksina, jotka muodostetaan yhteistyössä asiakkaitten kanssa. Esimerkiksi kuljetusalan yritykset kohoavat ripeästi merkittäviksi sähkön kuluttajiksi. Niiden akustot – kiinteät ja autoihin liittyvät – ovat verkkoyhtiöille sellainen säätömahdollisuus, että niiden käytöstä ja ohjauksesta saattaa tulla kaikille osapuolille merkittävä taloudellinen tekijä.

Teksti: Lauri Lehtinen

Mitä mieltä olit artikkelista?

arvosana 1 arvosana 2 arvosana 3 arvosana 4 arvosana 5

Seuraa Enertec

Enertec uutiskirje

LUE UUSIN NÄKÖISLEHTI
Enertec 2/2023

enertec

TUULIVOIMAKATSAUS

tuulivoimakatsaus

UUTISVIRTA
Seuraa Enertec
Facebook, seuraa LinkedIN, seuraa
PubliCo B2B mediat:
enertec »     HR viesti »     kita »     prointerior »     prometalli »     proresto »     seatec »