Energiainfra ja uudet energiateknologiat
Energialähteet ja polttoaineet
Energian tuotanto, jakelu ja varastointi
Energiatehokkuus ja energiansäästö (Lämmön talteenotto ja hyötykäyttö)

Vihreän siirtymän osaaja rakentaa kannattavat kiertotalousratkaisut energiantuotantoon

artikkelikuva: Vihreän siirtymän osaaja rakentaa kannattavat kiertotalousratkaisut energiantuotantoon

Hahmotelmakuva Lappeenrannan Lämpövoima Oy projektista.


Energiatekniikan ja kiertotalouden palveluja tarjoava CT Industrial Oy (CTI) toteuttaa haastavia ja innovatiivisia ratkaisuja teollisuusasiakkailleen. Yritys laajensi kesällä liiketoimintakaupalla osaamistaan ja tarjontaansa teollisuuden lämmönsiirtoon ja hukkaenergian talteenottoon.

CTI on suomalainen yhtiö, joka tekee kehittyneitä energiatekniikan sovelluksia. ”Pääasiassa korvaamme fossiilisia polttoaineita biopolttoaineilla ja tarjoamme asiakkaille energiatehokkuuden sovelluksia – ja nyt myös lämmön talteenottoa”, CT Industrial Oy:n toimitusjohtaja Mikko Lehtonen kertoo.

Kesällä tehdyssä liiketoimintakaupassa lämmönsiirron asiantuntijayritys South-West Supply Oy:n liiketoiminta siirtyi kokonaisuudessaan CTI:lle, ja toiminta jatkuu CTI:n nimellä.

Yhdistyminen kasvattaa ja vahvistaa CTI:n lämmönsiirron ja -talteenoton osaamista sekä energiaratkaisujen kokonaisvaltaisempaa tarjontaa ja luo lisäarvoa nykyisille ja uusille asiakkaille entistä vahvemmalla palvelukokonaisuudella.

Retrofittauksella fossiililaitos uusituvalle energialle

Retrofittaus on yksi CTI:n osaamisalueista. Siinä asiakkaan fossiilista polttoainetta, kuten neste- tai maakaasua tai öljyä käyttävä kattilalaitos muunnetaan toimimaan esimerkiksi pölynpoltolla tai muilla biopohjaisilla polttoaineilla.

“Suomessa käytetään öljyä tai kaasua hyvin paljon kaukolämpö- ja höyrylaitoksissa, jotka toimivat varalämpölaitoksina huipputehoaikoina. Asiakkaan olemassa olevaa laitteistoa voidaan hyödyntää retrofittauksessa muuttamatta kattiloiden käyttötapaa. Muutoksen hinta on noin kolmasosa tai neljäsosa uuden vastaavanlaisen laitoksen kustannuksista”, Lehtonen toteaa.

“Konvertoimme parhaillaan Lappeenrannan Lämpövoima Oy:lle kaksi 15 MW maakaasukattilaa pölynpoltolle. Projektissa on mukana myös savukaasujen lämmön talteenotto, mikä parantaa laitoksen hyötysuhdetta yhdessä polttotekniikan muutoksen kanssa. Investointi ylläpitää yrityksen kaukolämmön kilpailukykyä ja samalla hillitsee ympäristön saastumista sekä hiilidioksidipäästöjä.”

kuva
Biopoltin CTI asennuksesta.

Pölynpoltossa kiinteä polttoaine jauhetaan hyvin hienoksi jauheeksi, joka poltetaan polttimessa. Palaminen tapahtuu reaktiivisesti samalla tavalla kuin alkuperäisellä polttoaineella eli kaasulla tai öljyllä.

“Polttimen toiminta ja reagointi eri tehopyyntöihin on täysin vastaava kuin öljy- tai kaasulaitoksissa. Juuri siitä tulee hyöty asiakkaalle”, Lehtonen sanoo.

Sivuvirrat jätteistä kannattaviksi energianlähteiksi

Toinen CTI:n keskeinen osaamisalue on kaukolämmön tai teollisuuden höyryn tuotannossa käytettävä haastavien polttoaineiden polttaminen ja teollisuudessa tulevien sivuvirtojen hyödyntäminen energiantuotannossa.

“Meillä on kohteita, joissa asiakas tarvitsee höyryä omassa teollisessa prosessissaan. Se voi olla vaikka elintarvikeprosessi, josta syntyy jakeita, kuten maataloustuotteiden kuoria. Sivuvirtatuote voi myös olla energiapitoista kaasua tai nestettä vaikkapa tislaamoilta. Ne ovat asiakkaalle jätettä, mutta meidän tekniikallamme ja osaamisellamme ne voidaan hyödyntää tehtaan energiantuotannossa”, Lehtonen kertoo.

Asiakas voi nykyisellään joutua maksamaan sivujakeesta jätemaksuja. Muutoksen jälkeen jakeesta saadaan energia talteen ja säästetään aiempi jätemaksu.

“Polttimillamme ne pystytään polttamaan joko uudessa polttolaitoksessa tai modernisoimaan asiakkaan käytössä olevaa teollisuusprosessihöyrylaitosta lisäämällä prosessiin poltin, joka polttaa sivujakeen. Sivuvirtojen hyödyntämisessä voidaan nykyisillä polttoainehinnoilla puhua alle kahden vuoden takaisinmaksuajoista investoinnille”, Lehtonen kertoo.

Lisätietoja: cti.fi

Teksti: Jari Peltoranta

Mitä mieltä olit artikkelista?

arvosana 1 arvosana 2 arvosana 3 arvosana 4 arvosana 5

Seuraa Enertec

Enertec uutiskirje

LUE UUSIN NÄKÖISLEHTI
Enertec 2/2023

enertec

TUULIVOIMAKATSAUS

tuulivoimakatsaus

UUTISVIRTA
Seuraa Enertec
Facebook, seuraa LinkedIN, seuraa
PubliCo B2B mediat:
enertec »     HR viesti »     kita »     prointerior »     prometalli »     proresto »     seatec »