Käyttö ja kunnossapito
Tiedonhallinta, tietojärjestelmät, digitalisaatio

Sähkön laatua on syytä mitata

artikkelikuva: Sähkön laatua on syytä mitata

Sähköenergiamittareilla voidaan sähkönkulutuksen mittauksen lisäksi seurata myös sähkön laatua. Mittareilla pystytään selvittelemään jännitetason hitaita ja nopeita vaihteluja, sähköverkon taajuutta tuotannon ja kulutuksen tasapainon seurantaa varten sekä sähkönjakelun toimitusvarmuutta.

PIRKANMAAN PÄLKÄNEELLÄ sähkömittareita valmistava Electrix on vuonna 1989 perustettu perheyritys. Sen toiminta kattaa sähkönmittauksen mittareihin kuuluvat ohjelmistot ja luentajärjestelmät, mittauspalvelut sekä koulutuksen ja konsultoinnin.

”Valmistamme sähkömittareita, joissa on aina mukana mahdollisuus sähkön laadun seurantaan”, Electrixin tekninen johtaja Seppo Vehviläinen korostaa.

”Jakeluverkkojännitteen ominaisuuksia verrataan standardin EN 50160 vaatimuksiin, jotka verkkoyhtiön toimittaman jakelujännitteen tulee täyttää.”

Electrixin mittareita on asennettuna kiinteästi 110/20 kV:n sähköasemille sekä erityisesti niille sähkönkuluttajille, joiden tuotanto häiriintyy helposti jakelujännitteen nopeista muutoksista – vaikka ne olisivat kestoltaan vain muutamia sekunnin kymmenyksiä.

”Esimerkiksi tuuli- ja aurinkoenergian yleistyminen sähköntuotannossa on lisännyt Suomessa tarvetta sähkön laatumittauksiin”, muistuttaa Vehviläinen.

Varmuutta verkkoihin

Sähkömittareilla voidaan niin ikään mitata verkkotaajuutta ja sen avulla selvittää tuotannon ja kulutuksen tasapainoa sähköverkoissa.

”Taajuusmittausten pohjalta pystytään päättelemään, pitäisikö esimerkiksi lisätä sähköntuontia tai pudottaa kuormia pois verkosta. Tätä varten on tarvittaessa mahdollista kytkeä päälle paikallisia tai keskitettyjä ohjausjärjestelmiä”, Vehviläinen mainitsee.

”Toisaalta jotkut verkkoyhtiöt käyttävät 110/20 kV sähköasemamittauksia sähkön toimitusvarmuuden valvontaan. Mittauksilla saadaan selvitettyä vaikkapa nopeiden jännitealenemien määriä tietyillä aikaväleillä.”

Edelleen Electrixin sähkömittareilla voidaan seurata maakaapeloitujen keskijänniteverkkojen kompensointitasoa. Tällaisia mittauksia tehdään nykyään esimerkiksi Savon Voima Verkko Oy:n jakelualueella.

”Tuotekehityksessämme teemme laajalti yhteistyötä muun muassa Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n ja Tampereen yliopiston kanssa. Pääosa sähkömittareistamme myydään tällä hetkellä kotimaahan, mutta mittarit soveltuvat hyvin myös esimerkiksi Ruotsin markkinoille, joilla on vastaavat tarpeet kuin meillä täällä Suomessa.”

”Teknisen osaamisen ja yhteistyön kautta olemme kehittyneet sähkön laadunmittausten asiantuntijaksi”, tiivistää Vehviläinen.

Lisätietoja: www.electrix.fi

Teksti: Ari Mononen

Mitä mieltä olit artikkelista?

arvosana 1 arvosana 2 arvosana 3 arvosana 4 arvosana 5

Seuraa Enertec

Enertec uutiskirje

LUE UUSIN NÄKÖISLEHTI
Enertec 2/2024

enertec
mainos_1057

UUTISVIRTA
Seuraa Enertec
Facebook, seuraa LinkedIN, seuraa
PubliCo B2B mediat:
enertec »     HR viesti »     kita »     prointerior »     prometalli »     proresto »     seatec »