mainos_1048

Käyttö ja kunnossapito (Automaatiopalvelut)
Tiedonhallinta, tietojärjestelmät, digitalisaatio

Robottisovelluksia yhä vaativampiin tehtäviin

artikkelikuva: Robottisovelluksia yhä vaativampiin tehtäviin

Tuotanto- ja muiden robottien konenäkösovellukset ovat viime vuosina kehittyneet huomattavasti. Luotettavasti toimivat ”näkevät” robotit pystyvät monenlaisiin töihin – ja voivat samalla parantaa työturvallisuutta.

Jos robotti on varustettu konenäköjärjestelmällä, se voi toimia joustavasti ja pystyy vaikkapa hahmottamaan ympäristöstään liikettä, muotoja tai erilaisia virhetoimintoja.

Yksi jo pitkään teollisuudessa käytetty robottien konenäkösovellus on liukuhihnarobotti, jolla lajitellaan hihnalta tietyn muotoisia kappaleita joko jatkokäyttöön tai hylättäviksi.

Esimerkiksi kone- tai korjauspajan valmistuslinjalla voi olla käyttöä roboteille, jotka osaavat valita prosesseissa tarvittavia osia automaattisesti monenlaisten kappaleiden joukosta – tai sitten poistaa valmistettujen kappaleiden joukosta sellaiset, jotka eivät kooltaan tai muodoltaan täytä laatuvaatimuksia.

Tällaisia tuotantorobotteja on käytetty ja kehitelty kauan, mutta ensimmäiset prototyypit ovat monesti vaatineet jonkinlaista ennakkovalmistelua toimiakseen kunnolla. Tyypillisesti robotin valittavina olleet kappaleet on pitänyt asetella manuaalisesti johonkin tiettyyn robotin tunnistamaan paikkaan – tai jopa ennalta ohjelmoituun asentoon tai järjestykseen.

Tekniikat paremmiksi

Muun muassa 3D-konenäön ja tekoälyjärjestelmien kehittyminen on kuitenkin viime aikoina tuonut selvää parannusta tuotantolinjojen poimintarobottien toimintaan ja luotettavuuteen.

Robotteja kehittävä ABB-konserni avasi kesällä 2021 Ruotsin Jönköpingiin testilaboratorion, jossa tutkitaan robottien uusia mahdollisuuksia erilaisten osien ja kappaleiden automaattisessa käsittelyssä. Tavoitteena on parantaa robottiavusteisten valmistuslinjojen tuottavuutta, tehokkuutta ja joustavuutta.

Uudessa laboratoriossa ABB kehittää myös robottisovellusten valmiuksia satunnaiskappaleiden käsittelyyn eli niin sanottua Random Bin Picking -teknologiaa. Sen avulla 3D-konenäöllä varustetut robotit pystyvät aiempaa luotettavammin poimimaan ei-standardinmukaisia kappaleita mistä tahansa toiminta- alueellaan olevasta korista tai lokerikosta ja esimerkiksi syöttämään osan juuri oikeassa asennossa toiselle kokoonpanorobotille tai työstökoneelle.

Lajittelu teollisuuden valmistuslinjoilla siis nopeutuu, mutta samalla vältytään sellaisilta turhilta tuotantokatkoilta, jotka johtuvat robotin väärin valitsemista tai väärään asentoon asentamista kappaleista.

Turvallisempia työympäristöjä

Tuotantolinjoilla robotit ovat monesti olleet ongelmallisia myös siitä syystä, että robotin ja ihmisen yhteistyö tuotantosolussa voi olla vakava työturvallisuusriski.

Vielä hiljattain robottien konenäkö ei toiminut niin luotettavasti, että robotti olisi esimerkiksi voinut pysäyttää tuotantolinjan, jos työntekijä olisi siirtynyt robotin riskialttiille toimintaalueelle. Tekniikan kehittyessä robottien ”havaintokyky” pystyy usein parantamaan työturvallisuutta entistä tehokkaammin.

”Robotiikan on havaittu parantaneen tuotannon tehokkuutta 15 prosentilla.

Toisaalta konenäkö ja muut sensorit tuottavat suuria määriä erilaista tietoa – big dataa – jonka analysointi voi auttaa ennakoimaan tuotantolinjan erilaisia työturvallisuus- ja muita riskejä. Silloin erityyppisten riskien kehittymistä pystytään ennakoimaan ja ehkäisemään.

Anturit voivat esimerkiksi havaita alkavia vikoja tuotantolinjojen eri koneissa tai niiden turvalaitteissa, jolloin viat pystytään korjaamaan ennen kuin ne aiheuttavat vaaratilanteita. Edelleen robotin konenäkö voi havaita puutteita työntekijöiden henkilökohtaisissa suojavarusteissa ja vaikkapa hälyttää tällaisten suojavälineiden puuttumisesta.

kuva

Robotteja rakennustöihin

Robotit tekevät tuloaan myös sellaisille aloille, joiden automatisointi on ollut aiemmin vaikeaa mutta joilla roboteista voisi olla konkreettista hyötyä jo pelkästään turvallisuussyistä.

Esimerkiksi rakennusalalla sattuu tunnetusti paljon vakavia onnettomuuksia ja jopa nelinkertainen määrä kuolemaan johtavia työtapaturmia muihin aloihin verrattuna. Lisäksi rakennusalalla Suomessa on työvoimapulaa, jonka arvioidaan yhä pahenevan.

Rakennustöiden robottisovellukset ovat muun muassa ABBkonsernin toinen uusi tutkimuskohde. Robotit voivat parantaa rakentamisen turvallisuutta, koska ne pystyvät käsittelemään suuria ja raskaita kuormia sekä tekemään töitä vaarallisissa paikoissa.

Näin ollen robottien avulla saadaan käyttöön uusia ja entistä turvallisempia rakentamismenetelmiä. ABB kehittää uusia automatisoituja rakennusteknologioita myös yhteistyössä eri yliopistojen kanssa. Hankkeissa on mukana esimerkiksi sveitsiläinen tutkimusyliopisto ETH Zürich.

Innovatiivisia pilottihankkeita

Uusien tutkimusten mukaan robottiautomaatiota voidaan käytännössä hyödyntää muun muassa moduuliasuntojen ja rakennuskomponenttien valmistuotannon automatisoinnissa, robottihitsauksessa sekä rakennustyömaiden materiaalinkäsittelyssä.

Robottien uskotaan parantavan alan turvallisuutta ja kustannustehokkuutta. Niiden avulla voidaan myös kehittää rakentamisen laatua ja vähentää rakennusjätteen muodostumista.

Toistaiseksi toteutettuja robotiikan pilottihankkeita rakennusalalla ovat olleet puurakenteisten kattopalkkien automatisoitu valmistus Autovol-yrityksessä Kanadassa, Schindler-hissien asennus roboteilla sekä Intelligent City -yrityksen robottiautomaatio esivalmistettujen moduuliasuntojen valmistuksessa.

Robotiikan on havaittu parantaneen tuotannon tehokkuutta 15 prosentilla ja nopeutta 38 prosentilla. Samalla rakennusjätettä on muodostunut 30 prosenttia aiempaa vähemmän.

Kuitenkin vain harvat rakennusyritykset hyödyntävät tätä nykyä robotteja työmaillaan.

Teksti: Ari Mononen
Kuvat: Pixabay

Mitä mieltä olit artikkelista?

arvosana 1 arvosana 2 arvosana 3 arvosana 4 arvosana 5

Seuraa Enertec

Enertec uutiskirje

LUE UUSIN NÄKÖISLEHTI
Enertec 2/2024

enertec
mainos_1091

UUTISVIRTA
Seuraa Enertec
Facebook, seuraa LinkedIN, seuraa
PubliCo B2B mediat:
enertec »     HR viesti »     kita »     prointerior »     prometalli »     proresto »     seatec »