mainos_1048

Energiainfra ja uudet energiateknologiat (Suunnittelu-, konsultointi- ja neuvontapalvelut)
Energialähteet ja polttoaineet
Energiatehokkuus ja energiansäästö (Järjestelmät, laitteet ja ohjelmistot)
Tiedonhallinta, tietojärjestelmät, digitalisaatio
Tuulivoima
Ympäristöteknologia (Ympäristön mittalaitteet, säähavaintolaitteet)

Sijainti, sijainti, sijainti: Tuulivoimainvestoinnin kannattavuuden arvioinnissa on simulointi tehokas työkalu

artikkelikuva: Sijainti, sijainti, sijainti: Tuulivoimainvestoinnin kannattavuuden arvioinnissa on simulointi tehokas työkalu

Suomen vetovoima tuulivoiman tuotantomaana on kasvanut merkittävästi viime vuosina. Kilpailu uusista hankealueista on alati kasvava. Kasvulle on syynsä – tärkeimpänä niistä tuulivoiman liiketaloudellisten mahdollisuuksien realisoituminen. Markkinaehtoisesti kannattava tuulivoima on totta ja kasvupotentiaalia runsaasti. Numerolan palvelukokonaisuuden avulla hankekehittäjät voivat selvittää tarkasti, helposti ja maltillisin kustannuksin kannattavimmat alueet tuulivoiman rakentamiselle jo suunnittelun alkumetreillä.

Tuulivoimahankkeessa kehittäjällä ovat sekä toteutuksen että taloudellisen kannattavuuden riskit. Jo hankkeen ympäristötekijöiden arviointi ja huomiointi, kaavoitus sekä tekninen suunnittelu ovat merkittävä taloudellinen ponnistus. Epäonnistuneeseen tai pitkittyneeseen hankekehitykseen palaa paljon aikaa ja sitä kautta rahaa.

Hankekehittäjän ja rahoittajan päätös lähteä edistämään tuulivoimahanketta tietylle alueelle on monikriteerinen, mutta erityisesti markkinaehtoisen tuulivoiman kehittämisessä kaikkein tärkeimmät tekijät ovat alueen tuuliolosuhteet sekä sen soveltuvuus tuulivoimatuotantoon.

Miten sitten varmistetaan tuulivoimahankkeen kannattavuus mahdollisimman varhaisessa vaiheessa? Fakta on, että mitä aikaisemmin hyvät tuulivoimahankkeet erotetaan huonoista, sitä suuremmat ovat odotettavissa olevat tuotot.

Palvelun erottaa muista vastaavista sen nopeus, tarkkuus ja räätälöitävyys

Numerolan tehokas palvelu perustuu edistyksellisiin matemaattisiin algoritmeihin sekä laajasti hyödynnettäviin paikkatietoaineistoihin. Niiden avulla tuulivoimatuotantoon soveltuvien alueiden löytäminen on asiakkaalle helppoa ja kustannuksiltaan erittäin edullista. Palvelussa kehitettävän tuulipuiston simulointimallin avulla hankekehittäjä saa jo ensivaiheen kannattavuuslaskelmaan luotettavat luvut. Lisäksi simulointimalli mahdollistaa tuulipuiston kannattavuuden arvioinnin koko sen elinkaaren ajan.

– Kehittämillämme hakualgoritmeilla pystymme etsimään laajoilta alueilta nopeasti potentiaalisia tuulivoima-alueita, joissa tuuliolosuhteet ovat edulliset, eikä alueilla ole esteitä rakentamiselle, johtaja Pasi Tarvainen Numerolasta kertoo.

kuva

Kannattavuus riippuu sijainnista

Tuulivoimapuiston toiminnan tuotot ja menot riippuvat tuulisuudesta ja sijaintipaikasta. Myös infrastruktuurin kustannukset riippuvat sijainnista.

– Avainkysymys uusille tuulivoimainvestoinneille on, miten tunnistetaan nopeasti ja luotettavasti tuulivoimatuotannolle soveltuva alue, jolle luvittamisen läpimenoajat ja rakentamisen kustannukset ovat maltilliset eivätkä vaaranna tuulivoimapuiston kannattavuutta, Tarvainen sanoo.

Myös aurinkoenergiaa tutkitaan jo aktiivisesti

Viime aikoina tuulivoiman kehittäjät ovat kääntäneet katseensa nyt myös aurinkovoiman mahdollisuuksiin. On huomattu, että Suomesta löytyy mahdollisesti paljonkin myös aurinkovoimalle otollisia alueita.

Tuulivoima ja aurinkovoima samassa ovat hankekehittämisen näkökulmasta samassa vaiheessa: alueita haetaan ja arvioidaan nyt aktiivisesti. Alueiden kartoittamiseen soveltuvat samat menetelmät, mutta kriteerit vain muuttuvat: se mikä on hyvää tuulivoimalle, ei ole välttämättä hyvä aurinkovoimalle ja päinvastoin.

– Aurinkovoiman hankekehittäjien on hyvä huomioida, että samoilla Numerolan laskentatyökaluilla voidaan kartoittaa myös aurinkovoimalle otolliset alueet ja laskea niiden tarkka tuotantopotentiaali jo alkumetreillä.

Mitä mieltä olit artikkelista?

arvosana 1 arvosana 2 arvosana 3 arvosana 4 arvosana 5

Seuraa Enertec

Enertec uutiskirje

LUE UUSIN NÄKÖISLEHTI
Enertec 2/2024

enertec
mainos_1091

UUTISVIRTA
Seuraa Enertec
Facebook, seuraa LinkedIN, seuraa
PubliCo B2B mediat:
enertec »     HR viesti »     kita »     prointerior »     prometalli »     proresto »     seatec »