Energiatehokkuus ja energiansäästö (Lämmön talteenotto ja hyötykäyttö)

Teollisuus lämpeni uuden sukupolven lämmönsiirtoratkaisuille

artikkelikuva: Teollisuus lämpeni uuden sukupolven lämmönsiirtoratkaisuille

Kotimainen teollisuus on yhä kiinnostuneempi lämmönsiirtoon ja lämmöntalteenottoon liittyvistä ratkaisuista – eikä syyttä. Uusien ratkaisujen ansiosta yritykset voivat parantaa energiatehokkuuttaan sekä pienentää fossiilisilla polttoaineilla tuotetun energian osuutta.

Lämmönsiirtimiin ja painelaitteisiin erikoistuneen South-West Supply Oy:n toimitusjohtaja Juha Mäntynen toteaa, että teollisuuden vahva tahto vähentää päästöjä näkyy kentällä selvästi.

”Hiilineutraalisuus on iso draiveri tässä nykytilanteessa. Energiataloudellisuus on toinen edelleen nouseva tekijä”, Mäntynen pohtii.

Uudenlaiset tavat hyödyntää teollisuuden energiavirtoja puhuttelevat nyt kaiken kokoisia yrityksiä. Mäntysen mukaan tähän asti murrosta on pidätellyt se, että oikeanlaista teknologiaa ei ole vielä olemassakaan – tai sitten se on vaikeasti saatavissa.

”Nyt teollisuuden käyttöön on tarjota uutta teknologiaa ja uusia ratkaisuja – viime kädessä uusia tapoja ajatella”, hän toteaa. ”Edustamiemme lämmönsiirtoteknologioiden avulla pystymme ottamaan energian talteen myös sellaisista kohteista, joista sitä ei aiemmin ole pystytty tekemään.”

Vaikuttava tuotekatalogi

Turussa päämajaansa pitävä South-West Supply palvelee energia- ja prosessiteollisuuden lisäksi kaikkea teollisuutta, joka käyttää energiaa. Yritys toimii Suomen lisäksi myös kaikissa Pohjoismaissa ja Baltiassa.

Mäntynen kuvailee yrityksen lämmönsiirtimien tuotevalikoimaa hyvin kattavaksi:

”Meillä on tarjota savukaasujen lämmöntalteenottoon soveltuva lämpöputkilämmönsiirrin (heat pipe), putkilämmönsiirtimet sekä perinteiset hitsatut ja tiivisteelliset levylämmönsiirtimet. Tuotekatalogiin kuuluu myös ainutlaatuinen tiivisteellinen levylämmönsiirrin, jolla on huomattavan korkeat käyttöpaineet ja -lämpötilat”, listaa Mäntynen.

Pitkän linjan elinkaariosaamista

Yritysrekisterissä South-West Supply Oy on ollut vasta kuusi vuotta – mikä on lyhyt aika suhteutettuna siihen, että yrityksen asiantuntijoilla on vuosikymmenien kokemus lämmönsiirrosta, prosessilaitosten suunnittelusta ja teollisuuden valmistustekniikoista.

”Toimitustemme yhteydessä osallistumme asennuksiin, käyttöönottoihin ja koulutuksiin – sekä myös laitteiden elinkaaren ylläpitoon, mikä on nousemassa yhä tärkeämmäksi asiaksi yritysten menestyksen kannalta.”

Mäntynen kertoo, että South-West Supplyn toimintamallina on räätälöidä palvelu asiakkaiden tarpeisiin sopivaksi alusta loppuun.

”Pystymme tarjoamaan kokonaisvaltaista palvelua, aina määrittelyistä käyttöönottoon asti. Asiakas saa tarvittaessa lämmönsiirtimen, putkistot, automaation ja asennuksen integroituna olemassa olevaan järjestelmään.”

Terrafame lassoaa hukkaenergiat

Millaisista palvelupaketeista sitten on kyse noin käytännön tasolla? – Esimerkiksi vuonna 2020 South-West Supply toimitti (yhdessä ADVEN Oy:n kanssa) Terrafamelle uudenlaista lämmönsiirrinteknologiaa, jonka ansiosta Terrafamen vetylaitoksissa syntyvä savukaasun hukkaenergia otetaan nyt tehokkaasti talteen.

”Tätä samaa teknologiaa on aiemmin hyödynnetty voimalaitoksissa, mutta vetylaitoksissa sen käyttö on uutta”, kertoo Mäntynen. ”Lämpöputkiteknologia mahdollistaa lämmöntalteenoton kustannustehokkaasti paikoissa, joissa perinteiset putki- ja levylämmönsiirtimet eivät kestä tai ne likaantuvat herkästi.”

Mäntysen mukaan lämpöputkilämmönsiirrin soveltuu parhaiten kuumien kaasujen lämmöntalteenottoon.

”Hukkalämpö voidaan hyödyntää välittömästi mm. kaukolämmön tuotannossa, ilman lämmityksessä tai vaikka höyryntuotannossa, niin kuin Terrafamen vetylaitoksissa tehdään”, hän kuvailee.

Terrafamen tapauksessa hukkaenergiaa saadaan talteen arviolta 72 000 MWh, mikä vastaa noin 2 500 omakotitalon energiankulutusta vuodessa.

Lisätietoja: www.swsupply.fi

Teksti: Sami J. Anteroinen

Mitä mieltä olit artikkelista?

arvosana 1 arvosana 2 arvosana 3 arvosana 4 arvosana 5

Seuraa Enertec

Enertec uutiskirje

LUE UUSIN NÄKÖISLEHTI
Enertec 2/2024

enertec
mainos_1057

UUTISVIRTA
Seuraa Enertec
Facebook, seuraa LinkedIN, seuraa
PubliCo B2B mediat:
enertec »     HR viesti »     kita »     prointerior »     prometalli »     proresto »     seatec »