mainos_1048

Energiatuotanto ja -jakelu (Analysaattorit, Kunnonvalvonta ja diagnostiikka, Mittalaitteet, sensorit, Savukaasujen puhdistus)
Käyttö ja kunnossapito (Mittaukset, mittalaitteet)
Tiedonhallinta, tietojärjestelmät, digitalisaatio
Ympäristöteknologia (Ympäristön mittalaitteet, säähavaintolaitteet)

Laatua ja tarkkuutta päästömittauksiin

artikkelikuva: Laatua ja tarkkuutta päästömittauksiin

Teollisuuspäästöjen seuraamiseksi ja vähentämiseksi tarvitaan luotettavaa päästömittausta.

Viime vuosina julkaistut EU-säädökset – esimerkiksi jätteenpolton (2019) sekä suurten voimalaitosten (2017) parhaan käyttökelpoisen tekniikan BAT-päätelmät – edellyttävät eri polttolaitoksilta uusia toimenpiteitä.

Neljän vuoden siirtymäajan jälkeen tarvitaan yhä useamman komponentin entistä tarkempaa päästömittausta. Lisäksi laitosten päästörajat voivat tiukentua.

Uudistusten tarkoituksena on edistää ympäristönsuojelua sekä yhtenäistää EU:n ympäristölupakäytäntöjä. Päästömittauksissa käytettävien järjestelmien laatua ja toimivuutta tarkkaillaan säännöllisesti standardinmukaisin toimin, ja tarkkailusta vastaavat ulkopuoliset akkreditoidut laboratoriot.

”Päästömittausjärjestelmien mittaustarkkuus ja luotettavuus ovat tärkeitä asioita toiminnanharjoittajan näkökulmasta”, tähdentää Gasmet Technologies Oy:n myyntipäällikkö Jesse Tikka.

kuva
Gasmet Technologies Oy:n myyntipäällikkö Jesse Tikka

Pahimmassa tapauksessa toiminnanharjoittajan pitäisi ajaa laitos alas, mikäli päästömittausjärjestelmissä todetaan häiriötila.

”Tästä syystä laitteiden säännöllinen huolto on keskeistä. Säännöllinen ja ammattitaitoinen huolto takaa järjestelmien korkean toimintavarmuuden ja laitosten jatkuvan toiminnan.”

Huollon lisäksi myös teknologialla on oleellinen merkitys järjestelmän luotettavuuden takaamisessa.

”Gasmetin teknologiaa on kiitelty ja pidetty äärimmäisen luotettavana asiakkaiden keskuudessa”, Tikka muistuttaa.

Gasmet provided tammervoima waste to energy plant a flue gas measurement system

Nopeaa toimintaa

Päästömittausjärjestelmät mittaavat kuumia kosteita kaasuja, joissa on muun muassa pölyä ja syövyttäviä kaasuja.

Tästä syystä laitteiden mekaaninen kestävyys sekä vaatimukset täyttävän järjestelmän valinta on erityisen tärkeää. Vaativat olosuhteet otetaan huomioon jo järjestelmiä suunniteltaessa.

Tikka korostaa, että asianmukaiseen huoltoon kuuluu myös varaosien ja huollon nopea saatavuus.

”Gasmet Technologies Oy:llä on Suomessa osaava ja asiantunteva huoltotiimi, joka vastaa mittausjärjestelmien huolloista.”

”Gasmetin mittausjärjestelmät ovat moduulirakenteisia, jolloin saavutetaan huomattavia toimintaan ja kustannuksiin liittyviä etuja. Kukin huoltoa tarvitseva moduuli voidaan irrottaa yksitellen ja korvata tilapäisesti varalaitteella. Näin minimoidaan muun muassa järjestelmän toimintakatkon kesto”, Tikka toteaa.

Mittalaitteiden huollosta voidaan tehdä myös vuosihuoltosopimuksia.

”Silloin huoltohenkilöstö käy paikan päällä sopimuksen mukaisesti tekemässä tarvittavat huoltotoimenpiteet ja tarkistukset. Vuosihuoltoasiakkaat ovat myös etusijalla akuuteissa huoltotilanteissa.”

”Toimitamme varaosat nopeasti Vantaan tehtaaltamme. Myös ulkomaisten asennuskohteiden huolto hoidetaan paikallisesti korkealla asiantuntemuksella.”

”Jälleenmyyjämme käyvät säännöllisesti huoltokouluttautumassa ylläpitääkseen osaamistaan ja varmistaakseen, että huolto toimii nopeasti ja asiantuntevasti kaikkialla maailmassa”, Tikka mainitsee.

Lisätietoja: www.gasmet.com

Teksti: Ari Mononen

Mitä mieltä olit artikkelista?

arvosana 1 arvosana 2 arvosana 3 arvosana 4 arvosana 5

Seuraa Enertec

Enertec uutiskirje

LUE UUSIN NÄKÖISLEHTI
Enertec 2/2024

enertec

UUTISVIRTA
Seuraa Enertec
Facebook, seuraa LinkedIN, seuraa
PubliCo B2B mediat:
enertec »     HR viesti »     kita »     prointerior »     prometalli »     proresto »     seatec »