mainos_1048

Energiainfra ja uudet energiateknologiat
Energiatehokkuus ja energiansäästö
Suunnittelu- ja konsulttipalvelut (Tutkimus- ja kehitystoiminta)
Ympäristöteknologia

Haastekilpailusta uusia ideoita Helsingin lämmöntuotantoon

artikkelikuva: Haastekilpailusta uusia ideoita Helsingin lämmöntuotantoon

Helsinki Energy Challenge -haastekilpailun suunnittelu alkoi syksyllä 2019. Kilpailuprojektin avulla haetaan ratkaisuja, joiden avulla kaupunkia voidaan tulevien vuosikymmenien aikana lämmittää kestävän kehityksen mukaisesti, ilman biomassan käyttöä. Tavoitteena on löytää ratkaisuja, jotka voidaan ottaa Helsingissä käyttöön vuoteen 2029 mennessä.

Kaikesta Suomen kaukolämmöstä noin 20 prosenttia tuotetaan Helsingissä. Pääkaupungin tavoitteena on olla hiilineutraali kaupunki vuoteen 2035 mennessä.

Yli puolet Helsingin lämmitysenergiasta tuotetaan tällä hetkellä kivihiilellä. Kuitenkin Hanasaaren kivihiilivoimalaitos suljetaan viimeistään vuonna 2024 ja Salmisaaren voimalaitoskin toukokuuhun 2029 mennessä. Kivihiilen käyttö energiantuotannossa ylipäätään tulee Suomessa kielletyksi toukokuusta 2029 lähtien.

Helsingin kaupungin johdossa – muun muassa pormestari Jan Vapaavuoren taholta – on todettu, että ilmastonmuutoksen vastustaminen ja kaupunkien muuttuva toimintaympäristö vaativat uudenlaista ajattelua ja johtajuutta esimerkiksi energiaasioissa.

Näistä syistä Helsinki on haastanut alan asiantuntijat keksimään ja kehittämään kestäviä lämmöntuotannon ratkaisuja haastekilpailussa.

kuva
Projektijohtaja Laura Uuttu-Deschryvere Helsingin kaupungilta sanoo, että kilpailun tarkoituksena on etsiä hyviä ratkaisuja Helsingille ja muillekin kaupungeille. Ilmastonmuutos on maailmanlaajuinen haaste, jota varten tarvitaan uudenlaista ajattelua ja kansainvälistä yhteistyötä.

Voittajille luvassa miljoonapalkinto

Pääpalkinto Helsinki Energy Challenge -haastekilpailussa on miljoona euroa.

”Kilpailu on meneillään vaiheittain siten, että syyskuun lopussa päättyneen ilmoittautumisvaiheen jälkeen finalistitiimit valitaan jatkoon loka-marraskuun vaihteessa. Voittaja julkistetaan maaliskuussa 2021”, kertoo projektijohtaja Laura Uuttu-Deschryvere Helsingin kaupungilta.

Helsinki on myöntänyt hankkeelle pandemian vuoksi lisäaikaa, sillä alkuperäisen aikataulun mukaan voittaja oli määrä julkistaa jo marraskuussa 2020. Kilpailuprosessi säilyy aikataulumuutoksesta huolimatta ennallaan.

”Tarkoituksena on etsiä hyviä ratkaisuja Helsingille ja muillekin kaupungeille. Ilmastonmuutos on maailmanlaajuinen haaste, jota varten tarvitaan uudenlaista ajattelua ja kansainvälistä yhteistyötä.”

”Mukana on ollut iso valmisteluryhmä. Aluksi määriteltiin muun muassa, miten kilpailu juoksutetaan parhaan lopputuloksen saamiseksi ja mitkä ovat kilpailun arviointikriteerit”, Uuttu- Deschryvere selostaa.

”Helsingin kaupungilla on suuria haasteita lämmöntuotannon kysymyksissä, joten pyrimme saamaan mukaan monialaisia tiimejä ja lopputuloksena laajoja ratkaisuja.”

Kilpailu on avoinna kaikille. Ehtona kuitenkin on, että kilpailuun tulee osallistua vähintään kahden hengen tiimeinä – mieluusti monialaisina ja poikkitieteellisinä tiimeinä.

Monialaisuus ei kuitenkaan ole kilpailuun osallistumisen edellytys.

”Ilmoittautumisvaiheessa kilpailutiimit esittävät alustavan ideansa. Finaaliin valitut tiimit jatkavat ehdotuksensa työstämistä”, toteaa Uuttu-Deschryvere.

Kilpailun toisessa eli yhteiskehittämisvaiheessa finalistitiimit saavat lisätietoa ja ohjausta pystyäkseen tekemään tarkennetun version ehdotuksestaan.

Päästöt pienemmiksi

Lämmöntuotanto on Helsingin keskeisiä haasteita ilmastonmuutokseen torjunnan kannalta.

”Tätä nykyä noin 56 prosenttia Helsingin hiilidioksidipäästöistä aiheutuu rakennusten lämmittämisestä, joten uuden ja ympäristöystävällisemmän lämmitystavan löytäminen on ratkaisevaa kaupungin päästömäärien pienentämiseksi.”

”Jotta Helsingin kaupungin määrittämä hiilineutraalisuustavoite saavutetaan, tarvitaan merkittäviä ja aiempaa kunnianhimoisempia ilmastotoimia, erityisesti kestävän kehityksen mukaisten lämmitysratkaisujen löytämiseksi.”

Kivihiilen korvaamiseksi Helsingissä tehdään jo uusia investointeja muun muassa lämpöpumppujen ja lämpövarastojen lisäämiseksi.

Hanasaaren voimalan tuotantokapasiteetin osittaiseksi korvaamiseksi on tehty investointipäätös uudesta biomassaa polttavasta lämpövoimalasta. Helsingin kaupunki haluaa nyt varmistaa, että sen jälkeen ei enää oteta käyttöön uusia biomassaa hyödyntäviä voimalaitoksia.

Helsingin mukaan biomassan käyttö kaukolämmön tuotantoon ei ole ongelmatonta, koska biomassa on hiilidioksidipäästötöntä vain laskennallisesti. Lisäksi biomassan lisääntyneen käytön logistiset haasteet – kuten lisääntyvä polttoainerekkojen liikennöinti kaupungin keskustan tuntumassa – voisivat Helsingin tilanteessa olla merkittävät.

Biomassan polttoainekäytön ongelmana on myös sen rajallinen saatavuus. Niinpä pitkäaikaisesti kestävät tulevaisuuden ratkaisut eivät Helsingin suunnitelmissa perustu biomassan polttotekniikkaan.

Jatkoon enintään 15 finalistia

Tulevaisuuden lämmitysjärjestelmä koostuu kilpailun järjestäjien mukaan todennäköisesti monista ratkaisuista. Kilpailuehdotukset voivat sisältää yhtä hyvin teknologisia kuin ei-teknologisia innovaatioita. Toisaalta ne voivat olla ratkaisuja, jotka vaativat järjestelmätason muutoksia.

Ehdotettuja ratkaisuja arvioidaan ilmastovaikutusten perusteella, ehdotusten vaikutuksella luonnonvaroihin sekä kustannusten, toteuttamisaikataulun, toteutettavuuden, toimitusvarmuuden ja kapasiteetin perusteella.

Helsingin kaupunki valitsee kilpailun ykkösvaiheen jälkeen jatkoon enintään 15 finalistia. Valintaa tehdessään kaupunki hyödyntää apunaan kattavasti ja poikkitieteellisesti alan osaajia, joilla on hyvä ymmärrys Helsingin tilanteesta ja Suomen energia-asioista.

”Raati tekee suosituksia, ja näin varmistamme, että varmasti parhaat ehdotukset jatkavat prosessissa. Jokainen ehdotus arvioidaan samojen, ennalta julkaistujen arviointikriteerien kautta”, Uuttu-Deschryvere selittää.

Aurinkopaneelit Puistopolun peruskoulun katolla
Aurinkopaneelit Puistopolun peruskoulun katolla
Kuva: Jussi Hellsten / Helsinki markkinointi

Ratkaisuista hyötyä muillekin kaupungeille

Loppuvaiheessa kilpailuehdotuksia arvioi erillinen ulkopuolinen tuomaristo, johon kuuluu vähintään kuusi asiantuntijaa

”Mukana tuomaristossa on esimerkiksi professori Markku Ollikainen sekä ulkomaisia energia-asiantuntijoita. Tuomaristoa voidaan myös laajentaa sen jälkeen, kun finalistit ovat tiedossa”, Uuttu-Deschryvere mainitsee.

”Lopulliset voittajat valitaan nimettömistä ehdotuksista siten, että tuomarit eivät tiedä, ketkä ovat ehdotuksia laatineet.”

”Kilpailun valmistelussa Helsinki on ollut toki yhteydessä kaupungin energiayhtiöön HELENiin, mutta tämä on kaupungin järjestämä kilpailu. Mahdollisesti kilpailuehdotukset ovat sellaisia, että ne ovat HELENin implementoitavissa, mutta ne saavat olla myös muun tyyppisiä. Kilpailu on suunnittelukilpailu, joten kukin kilpailuehdotus voi pitää sisällään yhden tai useamman, toisiaan tukevan ratkaisun.”

HELENiltä vahvistetaan yhtiön olevan mukana ensi vaiheen arviointiprosessissa, mutta ei varsinaisessa tuomaristossa.

”HELENin mukanaolo vahvistuu vasta kun näemme, minkälaisia ratkaisuja saamme.”

”Tavoitteena on kääntää kaikki kivet, jotta parhaat ratkaisut löydetään. Energiaratkaisuissa on kyse isoista investoinneista, ja toivottavasti esiin tulleet ratkaisut hyödyntävät myös muita kaupunkeja”, Uuttu-Deschryvere sanoo.

Kilpailun järjestäjien mukaan Helsinki Energy Challenge -hankkeen avulla löydetään varmaankin myös sellaisia ratkaisuja, jotka eivät suoraan ole hyödyllisiä Helsingille, mutta voivat olla toteutettavissa muualla.

Helsinki on jo sitoutunut jakamaan kilpailun tulokset avoimesti eteenpäin. Useat kaupungit – muiden muassa Toronto, Vancouver, Amsterdam ja Leeds – ovat ilmoittautuneet haastekilpailun tukijoiksi ja toivovat kilpailusta innovatiivisia ratkaisuja hyödynnettäviksi eri kaupunkien omassa ilmastotyössä.

Teksti: Ari Mononen
Kuvat: Veeti Hautanen / Helsingin kaupungin aineistopankki

Mitä mieltä olit artikkelista?

arvosana 1 arvosana 2 arvosana 3 arvosana 4 arvosana 5

Seuraa Enertec

Enertec uutiskirje

LUE UUSIN NÄKÖISLEHTI
Enertec 2/2024

enertec

UUTISVIRTA
Seuraa Enertec
Facebook, seuraa LinkedIN, seuraa
PubliCo B2B mediat:
enertec »     HR viesti »     kita »     prointerior »     prometalli »     proresto »     seatec »