mainos_1048

Energiainfra ja uudet energiateknologiat
Energialähteet ja polttoaineet

Päästötöntä lähienergiaa Otaniemeen

artikkelikuva: Päästötöntä lähienergiaa Otaniemeen

Aalto Konekortteli K3 havainnekuva Helin Co Architects - Aalto-yliopisto.


Aalto-yliopisto haluaa uudistaa mittavan, kokonaisuudessaan 10 kiinteistön korttelin lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmän päästöttömäksi ja lähes kokonaan omavaraiseksi. Alueen energiaratkaisu, joka uusitaan kahdessa vaiheessa, on ainutlaatuinen koko maailmassa.

Fortum rakentaa Aalto-yliopiston Otaniemessä sijaitsevan Aalto Works -korttelin kehittämisen yhteydessä lähienergiaan perustuvan ratkaisun, jossa rakennusten lämmitys ja jäähdytys tuotetaan teollisen mittakaavan keskitetyillä ilma-vesilämpöpumpuilla. Lämpö ja kylmä siirretään kiinteistöihin matalalämpöverkkojen ja kylmäverkkojen avulla.

Samalla kierrätetään jäähdytyksessä syntyvä lämpö alueen käyttöön, mikä parantaa sen energiatehokkuutta. Ratkaisun omavaraisuusaste on 70-90 prosenttia, ja tarvittaessa kulutushuiput katetaan uusiutuvalla kaukolämmöllä. Uusi energiaratkaisu on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2021 alussa ja laajentaa myöhemmin myös lähikiinteistöihin.

Kohti hiilineutraalia kampusta

Aalto-yliopistokiinteistöt Oy:n toimitusjohtaja Ville Jokela toteaa, että Otaniemen kampukselle kehitettävää Aalto Works -korttelia sekä sen lähialueita palveleva energiajärjestelmä tukee ”erinomaisesti” Aalto-yliopiston kampuskehittämisen ja energiatehokkuuden tavoitteita.

”Hiilineutraali hukkalämpöjä hyödyntävä energiaratkaisu on luonnollinen jatkumo Aalto-yliopiston toimintatavalle, jossa haetaan kestävän kehityksen tavoitteita tukevia energiaratkaisuja, ottaen huomioon kunkin kehityskohteen erityistarpeet”, kuvailee Jokela. Samalla Aalto Works -kortteli sujahtaa vaivatta osaksi Smart Otaniemi -aloitetta, jonka tavoitteena on suunnitella ja toteuttaa uudentyyppinen älykkään energian pilotointialue ja ekosysteemi Otaniemeen.

Pitkäjänteinen sitoutuminen vihreään energiaan näkyy myös siinä, että Otaniemessä on jo käynnissä St1 Deep Heat -pilottiprojekti, jossa rakennetaan Suomen ensimmäinen geotermisellä energialla toimiva, teollisen mittakaavan lämpölaitos.

Houkutteleva tutkimuskenttä

Jokelan mukaan vihreät pilotit tukevat paitsi kestävää kehitystä, myös tiedettä. ”Kampuskiinteistöillä on avainrooli myös huipputasoisten tutkimusmahdollisuuksien tarjoamisessa yliopiston tutkimusryhmille. Uusi energiajärjestelmä sekä yhteistyö Fortumin kanssa tukevat vahvasti tätä päämäärää”, hän toteaa. Tutkimuksen piiriin kuuluvat esimerkiksi energiantuotannon ja kulutuksen optimointi.

kuva
Kuva: Aalto Yliopisto / Suomen Ilmakuva

Aalto Works sisältää uuteen käyttöön kunnostettujen sisätilojen lisäksi uusia rakennuksia sekä viheralueiden parannusprojektin. Samalla se on kampuksen viimeinen isoja peruskorjauksia sisältävä kortteli. Nimensä Aalto Works -kortteli on saanut erilaisten työpajamaisten tilojen yhdistelmästä.

Valmistuttuaan kortteli tarjoaa kodin muun muassa Insinööritieteiden korkeakoulun laitoksille, Sähkötekniikan korkeakoulun sähkökonesalille, Aalto Design Factorylle, Startup Saunalle, Aalto Ventures Programille sekä Aallon yhteistyökumppaneille.

Aalto-yliopistokiinteistöt Oy:n kehityspäällikkö Antti Säynäjoki kertoo, että korttelin läheisyydessä sijaitsevan Nanotalon hukkalämpö otetaan talteen ja Aalto Works -korttelin käyttöön. Lisäksi muutaman muun kohteen hukkalämpöjen talteenottoa on suunniteltu. Energian kausivarastointia eli lämmön ja jäähdytyksen varastoinnin mahdollisuuksia tutkitaan. Kausivarastointia kokeillaan tällä hetkellä Uudessa kampuskorttelissa, joka koostuu Väre-rakennuksesta ja Kauppakorkeakoulusta sekä A Bloc -kauppakeskuksesta.

”Yksistään Nanotalosta vapautuu paljon lämpöä, joka voidaan ottaa lauhteena talteen”, hän kuvailee.

Hybridit tulevat!

Thomas Ekholm Fortumin lämmitys- ja jäähdytysliiketoiminnasta on innoissaan uudenlaisesta energiaratkaisusta, jota päästään rakentamaan Aalto-yliopistokiinteistöjen tapaisen edelläkävijän kanssa.

”Fortum on panostanut vahvasti innovatiivisiin energiaratkaisuihin; esimerkiksi tässä Otaniemen projektissa yhdistetään uudella tavalla kaukoenergian ja paikallisen tuotannon parhaat puolet.” Otaniemen Aalto Works -projektissa Fortum vastaa koko rakennettavan järjestelmän elinkaaresta, aina hankekehityksestä ja rakentamisesta käytön aikaiseen operointiin.

Ekholmin mukaan Fortum kehittää nyt voimakkaasti erilaisia lämpöpumppuja hyödyntäviä hybridiratkaisuja, jotka toteuttavat osaltaan Espoon Clean Heat -agendaa. ’Clean Heat’ tarkoittaa, että Espoon kaupunki ja Fortum ovat sitoutuneet hiilineutraaliin kaukolämmön tuotantoon Espoon, Kauniaisten ja Kirkkonummen alueella toimivassa kaukolämpöverkossa 2020-luvun aikana.

Vuonna 2016 alkanutta kehitystyötä kiihdytettiin syksyllä 2019 asettamalla uudeksi välitavoitteeksi kivihiilestä luopuminen vuoden 2025 aikana.

kuva
Kuva: Aalto Yliopisto / Mikko Raskinen

Päästöt alas!

Kestävän kehityksen mukainen kampus on keskeinen osa Aalto-yliopiston kampusstrategiaa. Samalla kun maalämmön ja aurinkoenergian käyttöä on lisätty kampuksella jatkuvasti, vuotuiset hiilidioksidipäästöt ovat laskeneet 40 prosenttia vuodesta 2012.

Työsarkaa Otaniemessä riittää, sillä suurin osa kampuksen rakennuksista on 1960-luvulla rakennettuja. Peruskorjauksien yhteydessä on mahdollisuus parantaa rakennusten energiatehokkuutta ja kehittää tilojen toiminnallisuutta vastaamaan nykyisiä vaatimuksia.

Deep Heat poraa ennätyssyvälle


Energiayhtiö St1 porautuu noin 6,5 kilometrin syvyyteen Espoon kallioperään – eli syvemmälle kuin Suomessa koskaan aiemmin. St1 Deep Heat -pilottiprojektissa rakennetaan Suomen ensimmäinen geotermisellä energialla toimiva, teollisen mittakaavan lämpölaitos Fortumin lämpölaitoksen alueelle Otaniemeen. Onnistuessaan pilottiprojekti voi mullistaa sen, miten Suomessa tuotetaan lämpöä.

Valmis laitos tuottaa kaavailujen mukaan jopa 40 MW energiaa. Laitos voisi kattaa jopa 10 prosenttia Espoon kaupungin kaukolämmön tarpeesta.

Deep Heat on nyt edennyt viimeiseen vaiheeseensa eli laiteasennuksiin (mm. putkisto- ja sähköasennukset), jotka tullaan suorittamaan syksyyn mennessä. Tavoiteaikataulu pilottilämpölaitoksen käyttöönoton aloitukselle on lokakuu 2020.

Aalto-yliopistokiinteistöt Oy:n kehityspäällikkö Antti Säynäjoki toteaa, että Otaniemen maaperä on otollinen maalämmön hyödyntämiselle nyt ja jatkossa.

”Alueella on erittäin hyvää maalämpöpotentiaalia myös tulevaisuudessa.”

Smart Otaniemi tuo Living Lab -ulottuvuutta kampukselle


Vuona 2019 startanneen Smart Otaniemi -aloitteen tähtäimessä on suunnitella ja toteuttaa uudentyyppinen älykkään energian pilotointialue ja ekosysteemi Otaniemeen. Tavoitteena on pystyttää kansainvälisesti merkittävä alusta, jota voi käyttää (ja näyttää) Suomen älykkään energian ratkaisujen ja osaamisen malliesimerkkinä. Ideana on yhdistää eri osa-alueiden (älykäs energia, rakennukset, liikenne, tietoliikenne) pilotteja ja näin mahdollistaa uudentyyppiset synergiat ja arvoketjut.

Smart Otaniemi -alustaa voidaan hyödyntää sekä soveltavassa tutkimuksessa että kaupallisten tuotteiden ja konseptien testauksessa. Otaniemeen muodostuva innovaatioekosysteemi on jatkuvasti kehittyvä ja kaikille avoin.

Otaniemestä halutaan rakentaa aito "living lab" -tyyppinen pilotointialusta, jossa ratkaisuja päästään testaamaan ympäristössä, johon oikeat asiakkaat liittyvät.

Teksti: Sami J. Anteroinen

Mitä mieltä olit artikkelista?

arvosana 1 arvosana 2 arvosana 3 arvosana 4 arvosana 5

Seuraa Enertec

Enertec uutiskirje

LUE UUSIN NÄKÖISLEHTI
Enertec 2/2024

enertec
mainos_1091

UUTISVIRTA
Seuraa Enertec
Facebook, seuraa LinkedIN, seuraa
PubliCo B2B mediat:
enertec »     HR viesti »     kita »     prointerior »     prometalli »     proresto »     seatec »