Energialähteet ja polttoaineet (Nesteytetty maakaasu (LNG))
Energiamarkkinat
Energian tuotanto, jakelu ja varastointi

Kelluva LNG-terminaali turvaa maakaasun saatavuuden

artikkelikuva: Kelluva LNG-terminaali turvaa maakaasun saatavuuden

Kuva: Excelerate Energy, Inc.


Maailmanpoliittinen tilanne tuo haasteita energian huoltovarmuuteen. Maakaasun saatavuuden turvaamiseksi Gasgrid Finland on solminut 10 vuoden vuokrasopimuksen kelluvasta LNG-terminaalista. Exemplar-niminen alus sijoitetaan Fortumin syväsatamaan Inkoossa.

”Kyseessä on poikkeuksellinen ja erittäin merkittävä hanke energian kansallisen huoltovarmuuden kannalta. Suomen lisäksi kelluva LNG-terminaali varmistaa maakaasun riittävyyden Baltiassa”, sanoo Gasgrid Finlandin kaasumarkkinayksikön päällikkö ja LNG-hankkeen projektijohtaja Esa Hallivuori.

Kelluva LNG-terminaali eli nesteytetyn maakaasun terminaalilalus varmistaa Suomen ja Baltian riippumattomuuden Venäjältä putkiyhteydellä toimitettavasta maakaasusta. Projektin esiselvitys käynnistettiin maaliskuussa Venäjälle asetettujen energiapakotteiden myötä. Maakaasutoimitukset Venäjältä keskeytyivät toukokuussa.

”Hankkeen tekniset ja turvallisuuskriittiset vaatimukset ovat korkeat ja aikataulu on ollut tiukka. Jo projektin käynnistämisvaiheessa tehtiin sijoituspaikkaselvitykset ja tutustuttiin saatavilla oleviin aluksiin. Tavoitteena on saada kelluva LNG-terminaali toimintaan ennen lämmityskauden alkua. Tällä hetkellä tavoiteaikataulu näyttää realistiselta”, Hallivuori sanoo.

kuva
Kuva: Excelerate Energy, Inc.

Kelluva LNG-terminaali on merkittävä hanke sekä energiateollisuudelle että kaasusta riippuvaiselle teollisuudelle. Tankkerilaivat tuovat nesteytetyn maakaasun terminaalialukseen, jossa se muutetaan kaasumuotoon ja syötetään kaasuverkkoon. Exemplar-terminaalialuksen vuotuinen höyrystyskapasiteetti on yli 40 terawattituntia. Suomen vuotuinen käyttötarve on perinteisesti ollut noin 25 terawattituntia, joten tarpeet täyttyvät.

Toiminnallisesti optimaalinen sijoituspaikka

Kelluvan LNG-terminaalin sijoittamispaikan valinnassa huomioitiin merenkululliset näkökohdat, satamakapasiteetti sekä kaasulogistiikka. Suomen satamista Inkoossa on parhaat edellytykset aluksen toiminnalle. Alus ankkuroidaan satamaan ja yhdistetään kaasuverkkoon.

”Tämän kokoinen alus sekä maakaasua tuovat tankkerit vaativat syväväylän. Inkoossa väylän syvyys on riittävä. Inkoossa oli myös vanhan hiilisataman paikka vapautumassa ja siten paikalla oli valmiina hankkeen vaatimaa infrastruktuuria. Lisäksi olemme rakennuttaneet Inkoon satamaan hankkeen vaatimia uusia rakenteita”, kertoo Hallivuori.

kuva
Kuva: Gasgrid Finland Oy

Sijoituspaikka on optimaalinen myös kaasuverkon kannalta, sillä maakaasun meriputki Balticconnector ja Suomen maakaasun kantaverkko yhdistyvät toisiinsa Inkoossa. Maakaasun siirtoa varten terminaalista Inkooseen on rakenteilla 2,2 kilometrin pituinen yhdysputki sataman ja kaasuverkon välille.

”Koko Suomen kaasunkäyttäjien kapasiteettitarve pystytään siirtämään kaasuverkkoon ja maakaasua jää myös Baltian käyttöön. Kelluva LNG-terminaali tuo maakaasumarkkinoille merkittävän toiminnallisen elementin. Alus myös mahdollistaa maakaasun varastoinnin Latvian kaasuvarastoon kesäkaudella”, Hallivuori sanoo.

Hankkeen mahdollistamiseksi useat merkittävät kotimaiset ja kansainväliset konsultti- ja suunnittelutoimistot sekä urakoitsijat työskentelevät tiiviissä yhteistyössä tilaajan kanssa. Luvitusta, selvityksiä ja viranomaiskeskusteluja on viety eteenpäin laajalla rintamalla.

”Olemme saaneet hankkeeseen mukaan parhaat asiantuntijat kaikilta tahoilta. Tämän mittakaavan organisaatio- ja yhtiörajat ylittävä yhteistyö on poikkeuksellista ja erittäin merkittävää hankkeen toteutumisen kannalta. Kiitämme kaikkia osapuolia hyvästä yhteistyöstä tähän mennessä”, Hallivuori sanoo.

Kelluva LNG-terminaali Exemplar Inkooseen - YouTube

Lisätietoja: gasgrid.fi

Teksti: Merja Maukonen

Mitä mieltä olit artikkelista?

arvosana 1 arvosana 2 arvosana 3 arvosana 4 arvosana 5

Seuraa Enertec

Enertec uutiskirje

LUE UUSIN NÄKÖISLEHTI
Enertec 2/2023

enertec

TUULIVOIMAKATSAUS

tuulivoimakatsaus

UUTISVIRTA
Seuraa Enertec
Facebook, seuraa LinkedIN, seuraa
PubliCo B2B mediat:
enertec »     HR viesti »     kita »     prointerior »     prometalli »     proresto »     seatec »