Suunnittelu- ja konsulttipalvelut
Tuulivoima

Ilmailuosaaminen tuo sujuvuutta tuulivoimahankkeen luvitukseen

artikkelikuva: Ilmailuosaaminen tuo sujuvuutta tuulivoimahankkeen luvitukseen

Tuulivoimaloiden ja ilmailualan vaatimukset voidaan sovittaa yhteen teknisillä ratkaisuilla. Tuulipuiston vaikutukset ilmailuun voidaan kartoittaa etukäteen, mikä sujuvoittaa ja nopeuttaa lentoesteluvan hakemista sekä varsinaista hankesuunnittelua.

Lentoasemien ympärillä sijaitsevat suoja-alueet kuuluvat valvottuun ilmatilaan, jossa tuulivoimaloiden rakentamista rajoitetaan lentoliikenteen turvallisuuden varmistamiseksi.

”Valvomattomassa ilmatilassa rakentamista rajoitetaan vähemmän, mutta käytännössä tuulipuistohanke tarvitsee aina lentoesteluvan. Korkeaa rakentamista ja lentomenetelmiä sekä -reittejä voidaan sovittaa yhteen erilaisten teknisten ratkaisujen avulla”, kertoo Aii Airspace Designin liiketoimintajohtaja Pasi Salo.

Aii Corporation Oy:hyn kuuluva Aii Airspace Design on ilmailun asiantuntijaorganisaatio, joka tarjoaa palveluja ja tuotteita ilmailualan toimijoille sekä ilmailun sidosryhmille ja organisaatioille.

Tuulivoimahankkeen suunnitteluvaihteessa kannattaa jo ennen lentoesteluvan hakemista kartoittaa mahdollisuudet lentomenetelmien muutoksiin sekä arvioida lentopaikan pitäjälle aiheutuvia haittoja ja lentoliikenteen sujuvuutta.

”Hankealueelle voidaan järjestää luvat korkeampaan rakentamiseen lentomenetelmien analysoinnilla, tarvittavilla muutoksilla sekä yksittäisten tuulivoimaloiden sijoittelulla siten, että ilmailu ei häiriinny”, Salo sanoo.

kuva

Hankealue kartoitetaan ja arvioidaan kerralla kokonaisuudessaan

Aii Airspace Design on kehittänyt tuulivoimahankkeiden ja ilmailun yhteensovittamiseksi arviointimenetelmän. Hankealue kartoitetaan ja arvioidaan, onko hanke toteutettavissa sellaisenaan tai muuttamalla hankkeen toteutusta tai lentomenetelmiä.

Koko hankealueen kartoittaminen ennen varsinaista lupahakemusta on kustannustehokasta ja säästää aikaa. Mikäli arviointi näyttää hankkeelle vihreää valoa eli rakentamiselle ei havaita esteitä, hankkeelle myönnetään erittäin todennäköisesti lentoestelupa.

Jos arviointi näyttää keltaista valoa eli havaitaan joitain esteitä, tehdään seuraavaksi syvällisempi lentomenetelmäanalyysi.

”Mikäli ongelmakohdat voidaan ratkaista teoreettisella tasolla, liitetään lentoestehakemukseen lentoestelausunnon lisäksi selvitys hankkeen toteuttamiseksi vaadittavista lentomenetelmien muutoksista sekä tarvittaessa lentokentän pitäjän lausunto asiasta”, sanoo Salo.

Lentomenetelmämuutoksilla suotuisia ilmatilaratkaisuja

Tuulipuistohankkeessa voidaan edetä, kun Traficom on myöntänyt lentoesteluvan. Sen jälkeen käynnistyy lentomenetelmien muutosprosessi.

”Lentomenetelmien muutokset ovat melko raskaita prosesseja, joihin on varattava aikaa vuodesta kahteen. Tuulivoimahankkeiden rakennusvaihe puolestaan kestää tyypillisesti kahdesta viiteen vuotta, joten lentomenetelmämuutokset ehditään tehdä rakennusprosessin aikana”, Salo sanoo.

Aii Airspace Designin arviointi voidaan tehdä jälkikäteen hankkeelle, joille ei ole myönnetty lentoestelupaa tai lupa on myönnetty rakentamiskorkeutta rajoittaen. Hylätyn tai rajoitetun hankkeen osalta selvitetään, mitä teknisiä ratkaisuja hankkeen toteuttamiseksi on olemassa.

”Analyysiemme ja toimenpide-ehdotustemme avulla hylätyille tai rajoitetusti hyväksytyille tuulipuistohankkeille on saatu suotuisia ilmatilaratkaisuja siten, että rakennuskorkeus on täyttänyt hanketoteuttajien vaatimukset”, sanoo Salo.

Lisätietoja: www.airspace.fi

Teksti: Merja Maukonen
Kuvat: Pixabay

Mitä mieltä olit artikkelista?

arvosana 1 arvosana 2 arvosana 3 arvosana 4 arvosana 5

Seuraa Enertec

Enertec uutiskirje

LUE UUSIN NÄKÖISLEHTI
Enertec 2/2024

enertec
mainos_1057

UUTISVIRTA
Seuraa Enertec
Facebook, seuraa LinkedIN, seuraa
PubliCo B2B mediat:
enertec »     HR viesti »     kita »     prointerior »     prometalli »     proresto »     seatec »