mainos_1046

Energiatuotanto ja -jakelu (Analysaattorit, Kunnonvalvonta ja diagnostiikka, Mittalaitteet, sensorit, Savukaasujen puhdistus)
Käyttö ja kunnossapito (Mittaukset, mittalaitteet)
Tiedonhallinta, tietojärjestelmät, digitalisaatio
Ympäristöteknologia (Ympäristön mittalaitteet, säähavaintolaitteet)

Jätteenpolttolaitosten elohopea- ja dioksiinipäästöjen seuranta kiristyy

Uusinta teknologiaa edustavat päästöjen mittaus- ja näytteenottojärjestelmät, jotka auttavat laitoksia täyttämään ympäristövelvoitteensa

artikkelikuva: Jätteenpolttolaitosten elohopea- ja dioksiinipäästöjen seuranta kiristyy

Myyntipäällikkö Jesse Tikka Gasmetilta.


Jätteenpolton BAT-päätelmät, joka sisältää mm parhaan käyttökelpoisen tekniikan (BAT) mukaset tekniikat, päästöarvot ja tarkkailut, julkaistiin 2019. Uudet velvoitteet edellyttävät jätteenpolttolaitoksilta aiempaa tiukempaa ja monipuolisempaa päästöjen seurantaa. Toiminta on saatettava BAT-päätelmien mukaiseksi neljän vuoden siirtymäajan kuluessa.

Joulukuussa 2019 julkaistujen BAT-päätelmien päästöraja-arvot sekä mittausvelvoitteet koskevat jätteenpolttolaitoksia, joiden polttokapasiteetti on vaarattomien jätteiden osalta yli kolme tonnia tunnissa ja vaarallisten jätteiden osalta yli kymmenen tonnia vuorokaudessa, mutta poikkeuksiakin on. Uusien jätteenpolttolaitosten tulee vastata velvoitteisiin heti ilman siirtymäaikaa.

”Kiristyneet velvoitteet edellyttävät jatkossa elohopea- ja dioksiinipäästöjen seurantaa. Karkeasti sanottuna ensimmäiset kaksi vuotta toiminnanharjoittajalta menee ympäristöluvan tarkistusmenettelyyn ja seuraavat kaksi vuotta investointisuunnitteluun ja hankintoihin”, sanoo myyntipäällikkö Jesse Tikka Gasmetilta.

Päästöjen ympäristöluvan mukainen seuranta edellyttää tarkoitukseen sopivien laitteistojen käyttämistä. Suomalainen päästömittausjärjestelmävalmistaja Gasmet suunnittelee ja valmistaa luotettavia ja tarkkoja päästömittausjärjestelmiä, jotka ovat tyyppihyväksyttyjä (QAL1) kyseiseen tarkoitukseen.

”Gasmetin tuotteet valmistetaan asiakkaiden tarpeiden mukaisesti Vantaalla, joten varaosat sekä osaava tuotetuki ja huolto ovat varsinkin kotimaisille asiakkaille helposti ja nopeasti saatavilla”, lisää Tikka.

Kuva

Ratkaisuna jatkuvatoimiset mittaus- ja näytteenottojärjestelmät

Gasmetin jatkuvatoimisilla elohopeamittausjärjestelmillä on kaikista QAL1-sertifioiduista järjestelmistä pienin mitta-alue. Järjestelmät havaitsevat pienimmätkin elohopeapitoisuudet ja soveltuvat mittaukseen myös tulevaisuudessa päästörajojen kiristyessä.

Gasmet, Stefania Aspholm
Gasmetin tuoteinsinööri Stefania Aspholm.

”Mittausjärjestelmille tehdään aina käytön aikaiset laadunvarmistustestit. Gasmetin elohopeamittausjärjestelmässä tuo testi voidaan tehdä integroidun työkalun avulla automaattisesti ja reaaliaikaisesti. Testeihin ei tarvita ulkopuolista palvelua, mikä alentaa käyttökustannuksia huomattavasti”, sanoo Gasmetin tuoteinsinööri Stefania Aspholm.

Dioksiinimittauksen uusinta teknologiaa edustaa Gasmetin dioksiininäytteenottojärjestelmä, joka täyttää kaikki dioksiinimittausstandardien vaatimukset. Järjestelmä kerää jatkuvatoimisesti näytteitä analysoitavaksi laboratoriossa. Järjestelmä soveltuu dioksiinien, furaanien ja muiden pysyvien orgaanisten yhdisteiden näytteenottoon.

”Pitkäaikaisseurannalla saadaan selville komponenttien pitoisuuksien vaihtelut pitkällä aikavälillä, joten polttoaineen tasalaatuisuutta voidaan seurata. Näytteenottojärjestelmää voidaan valvoa ja ohjata etänä”, Aspholm kertoo

Teksti: Merja Maukonen

Mitä mieltä olit artikkelista?

arvosana 1 arvosana 2 arvosana 3 arvosana 4 arvosana 5

Seuraa Enertec

Enertec uutiskirje

LUE UUSIN NÄKÖISLEHTI
Enertec 1/2024

enertec
mainos_1057

UUTISVIRTA
Seuraa Enertec
Facebook, seuraa LinkedIN, seuraa
PubliCo B2B mediat:
enertec »     HR viesti »     kita »     prointerior »     prometalli »     proresto »     seatec »